Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Konsumentverket granskar Collectors marknadsföringsmetoder

Nyheter
Publicerad: 2021-10-12 08:04
Lena Apler, grundare av Collector Bank. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Konsumentverket uppmärksammar brister i Collectors marknadsföring av krediter. Enligt myndigheten uppfyller den inte gällande måttfullhetskrav.

Under måndagen har Konsumentverket skickat en skrivelse till Collector där myndigheten konstaterar att man uppmärksammat Collectors brister när det gäller Collectors marknadsföring via e-postmeddelanden till konsument.

Konsumentverket anser att marknadsföringen inte uppfyller gällande måttfullhetskrav enligt konsumentkreditlagen och därmed är otillbörlig enligt marknadsföringslagen. 

29 separata epost-meddelanden

Av skrivelsen framgår det att bolaget marknadsfört krediter till en och samma konsument via 29 separata e-postmeddelanden under tidsperioden 20 april till 7 september 2021. Konsumentverket anser inte att bolagets marknadsföring är måttfull.

Av e-postmeddelandena framgår bland annat ”Lägre ränta direkt hos oss”, ”Låna smart till det som är viktigt”, ”Använd Easyliving när du är utomlands” och ”Samla dyra smslån och krediter”. I flertalet e- postmeddelanden finns länkar där konsumenten kan klicka på ”Ansök om privatlån” eller ”Ansök om Easyliving”. Genom att klicka på någon av länkarna skickas konsumenten vidare till Collectors ansökningsformulär på bolagets webbplats. 

Konsumentverket pekar på dels alla länkar som finns i mejlen från Collector men även till mängden mejl som har skickats och menar att det är klarlagt att bolaget vid upprepade tillfällen kontaktat konsumenten för att påminna om möjligheten att ansöka om en kredit. 

”Anmärkningsvärt”

”Konsumentverket anser att det är ytterst anmärkningsvärt att Collector marknadsför en kredit på aktuellt sätt. Bolaget borde vara medvetna om att det införts en särskild bestämmelse om att marknadsföring av krediter ska vara måttfull. Syftet med bestämmelsen är att marknadsföringen ska ta större hänsyn till de generella riskerna med konsumentkrediter och minska risken för att marknadsföringen lockar konsumenten till överlagda beslut. Att presentera skuldsättning på det sättet som bolaget gjort står i direkt motsats till aktuellt syfte”, skriver myndigheten i skrivelsen till Collector.

Konsumentverket vill även uppmärksamma Collector om att det nya måttfullhetskravet innebär en skärpning av tidigare lagstiftning. Bestämmelsen om måttfullhet infördes för att förtydliga och förstärka näringsidkarens ansvar vid marknadsföring. 

Collector ges nu möjlighet att yttra sig samt redogöra för de åtgärder som kommer att genomföras med anledning av denna skrivelse.


Dela sidan:
Skriv ut: