Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Konkurrensverket fortsatt kritisk till förslag om höjda elnätsavgifter

Nyheter
Publicerad: 2021-01-12 08:29
Foto: Claus Gertsen /SCANPIX

Konkurrensverket vidhåller sin tidigare kritik mot att elnätsföretag ska ges möjligheter att höja sina avgifter. Förslagen innebär fortfarande omotiverad kostnadsökning för elkonsumenterna, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket vidhåller i ett yttrande sin tidigare kritik mot att elnätsföretag ska ges möjligheter att höja sina avgifter. Förslagen i den nu aktuella departementspromemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet innebär fortfarande en omotiverad kostnadsökning för elkonsumenterna, enligt Konkurrensverket.

Promemorian är en omarbetning av den proposition som regeringen drog tillbaka i oktober 2020. 

”De ändringar som föreslås i promemorian minskar visserligen de negativa effekterna av förslagen men innebär fortfarande en omotiverad kostnadsökning för elkonsumenterna. I förslaget ges elnätsföretagen möjlighet till höjda avgifter utan att det säkerställs att målet med utbyggd kapacitet uppnås. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget”, skriver myndigheten.


Dela sidan:
Skriv ut: