Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Vi är också ett privat företag – men kommuner ska inte kunna köpa sig fria från myndighetsansvar”

Debatt
Publicerad: 2014-04-14 10:37

DEBATT – av Caroline Åkerhielm, socionom och samordnare vid Familjehemspoolen

 

När privata företag som tillhandahåller konsulentstödda familjehem ges i uppdrag att själva följa upp barnens situation urholkas rättssäkerheten. Dessutom strider tillvägagångssättet mot gällande lagstiftning.

Det privata företag som jag själv företräder har varit i branschen sedan 1992. Vi betalar skatt i Sverige och har inga anknytningar till riskkapitalbolag – vi har tackat nej till uppköp ett flertal gånger.

Ansvaret ligger både på företag och kommun att hålla sig till Socialtjänstlagen som säger att socialnämnden inte kan delegera myndighetsutövning till ett bolag. Insyn är en självklar rättighet och en lika stor skyldighet.

När antalet företag i branschen ökat markant blir det trångt om utrymme. Uppstickarna behöver hitta en ”nisch” och erbjuder köparen (socialtjänsten) tjänster som underlättar för stressade socialsekreterare – som dokumentation om barnets utveckling, och/eller enskilda samtal med barnet. Båda är oerhört viktiga men är myndighetsutövning som inte hör hemma på den privata marknaden.

Socialtjänsten ska utföra myndighetsutövningen. Ingen annan. Vissa privata företag följer upp placerade barns situation själva, barn i deras egen verksamhet. Det är svårt att blunda för intressekonflikten här. Rättssäkerheten är undermålig och tillvägagångssättet strider, anser vi, mot gällande lagstiftning.

Socialtjänsten är hårt belastad och har ibland svårt att leva upp till lagens krav på uppföljning. Omsättningen av socialsekreterare är anmärkningsvärd.

Vissa välkomnar privata företags lösningar om dokumentation av barnets situation. Rapporter som följer myndighetens rubriker, klistras in i barnets akt och i överväganden om vård till socialnämnden, utan ifrågasättande.

Vi har märkt en attitydförändring till konsulentstödda familjehem i vissa kommuner; ”Vi betalar dem för vården, då får de göra jobbet”. En attityd särskilt framträdande när barnet placeras långt från hemkommunen. Ett exempel på hur vissa kommunen försöker köpa sig loss från myndighetsansvaret.

Ett annat exempel är upphandlingar av konsulentstödd familjehemsvård. Kraven i underlagen för ramavtal har förändrats i takt med marknaden och glider allt längre från lagen. Kommunerna kräver in månatliga rapporter över barnets utveckling i familjehemmet. När vi aktörer protesterar och hänvisar till lagen förändras kraven och vi ska istället lämna in rapporter över handledningen till familjehemmet, i enlighet med lagen.

Det finns socialsekreterare som inte nöjer sig med de rapporterna eftersom barnets utveckling inte framgår. Vissa företag går då socialsekreteraren till mötes, medan andra väljer att låta bli.

De senaste åren har vi allt oftare fått frågan om vi kan leverera skriftliga rapporter om barnets utveckling och numera är det inte ovanligt att socialsekreterare eller enhetschefer ifrågasätter varför vi inte gör det. Svaret är enkelt; vi anser inte att det är passande, eller förenligt med lagen, att privata företag utför myndighetsutövning. Det har skett många positiva förändringar inom den sociala barnavården. Detta är inte en av dem.

För tio år sedan fanns inte dessa önskemål, då var det en självklarhet att det var socialtjänsten som skulle följa upp och dokumentera barnets situation. Något annat var aldrig ett alternativ.

I samband med vanvårdsutredningen 2011 bad staten tidigare vanvårdade barn i familjehem offentligt om ursäkt. Utan insyn från myndigheten finns det inga garantier för att vi inte hamnar där igen.

Med tanke på omsättningen av socialsekreterare finns det uppenbara skäl för staten att se över deras arbetssituation. Deras roll är för viktig för att inte tas på allvar. Att avlasta socialsekreterare genom att delegera myndighetsansvar till privata aktörer är fel väg att gå.  

 

Caroline Åkerhielm företräder en verksamhet som tillhandahåller konsulentstödda familjehem till Sveriges kommuner. Läs mer på: www.familjehemspoolen.com

 

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: