Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kommitté föreslår förbud mot rasistiska organisationer

Nyheter
Publicerad: 2021-05-04 15:28
STOCKHOLM 2021-04-23 Justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: Henrik Montgomery / TT

En parlamentarisk kommitté föreslår att det ska införas ett förbud mot rasistiska organisationer.
Förbudet ska ta sikte på sammanslutningar ”vilkas rasistiska förföljelse är kriminell” och det föreslås att det ska införas två nya brott i brottsbalken.

Den parlamentariska kommittén, som har letts av justitierådet Dag Mattsson, presenterade under onsdagen sitt betänkande om ett framtida förbud mot rasistiska organisationer.

Kommittén föreslår nu att ett förbud mot rasistiska organisationer införs. Förbudet ska, enligt Dag Mattson, ta sikte på sammanslutningar ”vilkas rasistiska förföljelse är kriminell”. Enligt förslaget bör det införas två nya brott i brottsbalken, organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism.

Ska kunna leda till fängelse

Enligt förslagen i betänkandet ska organiserad rasism omfatta personer som deltar i en rasistisk organisations verksamhet ”på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen, liksom den som bildar vad som ska vara en sådan organisation”.

Stödbrottet föreslås omfatta personer som ”för organisationen tar befattning med vapen eller ammunition eller till organisationen lämnar ekonomiskt bidrag, upplåter lokal eller mark eller lämnar annat liknande stöd, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja organisationen”.

Straffet för organi­serad rasism och stöd åt organiserad rasism föreslås vara fängelse i högst två år. Vid grovt brott ska dock kunna utdömas upp till fyra års fängelse.

– Rasismen är ett gift och har varit i alla tider och i alla samhällen. Sverige är inte förskonat på något sätt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) under presskonferensen.


Dela sidan:
Skriv ut: