Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Knowit genomför en riktad nyemission och tillförs 500 miljoner

Nyheter
Publicerad: 2021-06-11 07:31
Per Wallentin, CEO Knowit Fotograf: Michael Förstser

Knowit genomför en riktad nyemission av 1 785 714 nya aktier till en teckningskurs på 280,0 kronor per aktie.
Genom den riktade nyemissionen, som var väsentligt övertecknad, tillförs Knowit cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen för Knowit har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 28 maj 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 785 714 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare.

Kraftigt övertecknad

Enligt bolaget var den riktade nyemissionen väsentligt övertecknad och investerare inkluderade svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Formica Capital, Bolagets största aktieägare efter slutförandet av förvärvet av Cybercom, Cliens Kapitalförvaltning och Didner & Gerge.

Transaktionen har genomförts i form av ett accelererat bookbuilding-förfarande av Bolagets finansiella rådgivare Nordea Bank, filial i Sverige.

– Vi är mycket glada över det stora intresset från såväl nya som befintliga aktieägare, och ser det som ett kvitto på att investerare har stor tilltro till vår tillväxtagenda. Knowit är unikt positionerat för att leda den digitala transformationen mot morgondagens hållbara affärsmodeller, och genom förvärven av Creuna och Cybercom har vi stärkt vår marknadsposition och ytterligare breddat vårt erbjudande. Det tillförda kapitalet från dagens transaktion skapar goda förutsättningar för lönsam tillväxt och fortsatta selektiva förvärv, och ger oss en finansiell flexibilitet som speglar våra ambitioner och uppsatta finansiella mål, säger Knowits VD Per Wallentin.

Rabatt

Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgick till 280,0 kronor och därmed tillförs Knowit cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen per aktie i den riktade nyemissionen motsvarar en rabatt om 3,9 procent jämfört med stängningskursen den 10 juni 2021 på 291,5 kronor.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 8,2 procent i förhållande till det totala antalet aktier och röster i bolaget efter den riktade nyemissionen.

Apportemission

I samband med slutförandet av förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 kommer bolaget att genomföra en apportemission av 5 760 883 nya aktier. Med beaktande av apportemissionen medför den riktade nyemissionen en utspädningseffekt om cirka 6,5 procent. 

”Likviden från den den riktade nyemissionen kommer att användas för att öka den finansiella flexibiliteten för att kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter i enlighet med bolagets tillväxtagenda. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt till fördelaktiga villkor, anskaffa kapital till Knowits fortsatta expansion samt ytterligare diversifiera bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare”, framgår det av pressmeddelandet.  

Lock-up och rådgivare

I samband med den riktade nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med vissa undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar.

Nordea är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Knowit i samband med den riktade nyemissionen. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Nordea i samband med den riktade nyemissionen.


Dela sidan:
Skriv ut: