Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Knark stals från beslagsrum tre gånger – utredningarna nedlagda

Nyheter
Publicerad: 2021-09-27 14:01
Foto: Johan Nilsson / TT

Vid tre tillfällen under knappt ett år försvann narkotika från beslagsrummet vid polisstationen i Örnsköldsvik.
De första två gångerna antogs narkotikan vara borttappad eller ”försvunnen i postgången” – men vid tredje tillfället anade lokalpolischefen oråd och anmälde tre misstänkta stölder.
Knappt två veckor efter att särskilda åklagarkammaren valde att inleda förundersökningar om stöldbrott lades dock förundersökningarna ned.
Motiveringen: Ingen kunde misstänkas för brotten.

Det var under hösten 2020 som man för första gången upptäckte att det försvunnit narkotika från beslagsrummet på Örnsköldsviks polisstation.
Av ett PM som upprättats av en av kriminalteknikerna på stationen framgår att han den 21 oktober inte lyckats hitta ett registrerat narkotikabeslag på den plats som angivits i myndighetens digitala system.

Trots efterforskningar och kontakt med NFC kunde kriminalteknikern aldrig lokalisera det saknade beslaget – som denna gång bestod av två narkotikaklassade tabletter.

Ingen anmälan gjordes

En kort tid senare, i november förra året, upprättades ett nytt PM av en annan kriminaltekniker vid samma polisstation. Av detta framgår att han inte kunde hitta 30 tabletter av okänt preparat som registrerats i myndighetens system och som skulle analyseras.

Även i detta fall hade kriminalteknikern gjort efterforskningar för att säkerställa att inga administrativa misstag skett – men de aktuella beslagen har aldrig hittats.

Detta fick till följd att båda brottsutredningarna, från vilka beslagen kom, fick läggas ned eftersom narkotikan inte återfunnits och därmed inte kunnat analyseras.
Trots detta gjordes aldrig någon anmälan av de försvunna beslagen.

Först efter tredje stölden gjordes en anmälan

I juni i år upptäcktes, inom ramen för en narkotikabrottsutredning, att det återigen försvunnit narkotika som beslagtagits av inom lokalpolisområdet. Denna gång rörde det sig om 4,6 gram vitt pulver med emballage och 3 gram utan emballage. Då beslutade lokalpolisområdeschefen att detta skulle anmälas – och särskilda åklagarkammaren kom, den 25 augusti, att inleda en förundersökning om tre stöldbrott.

I förundersökningsmaterialet, som Dagens Juridik tagit del av, finns en tjänsteanteckning från en lokal gruppchef vid stationen daterad den 24 augusti i år.
Av denna framgår att man vid de två första tillfällena när narkotika försvunnit gjort bedömningen att narkotikan ”förekommit i ett okänt led såsom borttappad, förekommit under postgång eller hos NFC”. Händelserna ska också ha tagits upp med lokalpolisområdeschefen, men ingen anmälning gjordes.

Av förhör med lokalpolisområdeschefen framgår att man valde att anmäla händelserna vid det tredje tillfället eftersom det skett två gånger tidigare.
Han säger, i samma förhör, att han inte tror ”bristerna i hanteringen” ligger hos kriminalteknikerna och konstaterar att det är ”oklart” hur narkotikan försvunnit samt att situationen är ”olustig”.

Inte enbart narkotika bland beslagen

Av förundersökningsmaterialet framgår att det inte försvunnit något annat än narkotika från de aktuella ärendena, trots att ett av tre ärenden innehållit andra typer av beslag som exempelvis vapen och datorer.

Enligt lokalpolisområdeschefen är det cirka 100 personer, inklusive städare och väktare, som har tillgång till myndighetens lokaler. Det finns enligt honom dessutom tydliga rutiner för hur hanteringen av narkotika och andra beslag ska hanteras på stationen. Det finns dock inga övervakningskameror i det aktuella beslagsrummet – och inte heller något krav på att minst två personer ska kontrollera att ”allt är med” när beslagen låses in i ett skåp.

Förundersökningarna nedlagda

Den 7 september kom samtliga tre förundersökningar om de misstänkta stöldbrotten att läggas ned.

Av en underrättelse från åklagaren Elisabeth Brandt framgår att de vidtagna åtgärderna ”inte lett till att någon kan misstänkas för brottet” samt att ”ytterligare utredning inte kan antas ändra på det”.

Dagens Juridik har, via Polisens presskontakter, sökt lokalpolisområdeschefen för en kommentar. Han har trots upprepade försök inte återkommit.


Dela sidan:
Skriv ut: