Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Klimatneutral” räcker inte för att beskriva en produkt

Nyheter
Publicerad: 2021-04-08 08:50

Påståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföringen riskerar att vilseleda konsumenten.
Det konstaterar Konsumentverket i en färsk utredning av rättsläget och slår fast att även sanna påståenden om produkten kan vara vilseledande.

I och med att påståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring ökat de senaste åren har Konsumentverket gjort en utredning av rättsläget för klimatpåståenden.

I ett färskt PM konstaterar myndigheten att ”påståenden som klimatneutral, klimatkompenserad, netto noll och andra liknande påståenden är oprecisa och otydliga” och att dessa, om de används utan kvalificering, ”riskerar att vilseleda konsumenten om produktens miljömässiga egenskaper”.
Konsumentverket anser att genomsnittskonsumenten varken kan förväntas förstå innebörden av påståendena eller fatta ett ”välgrundat affärsbeslut” mot bakgrund av enkom dessa påståenden.

”Omöjligt för konsumenten att veta”

Vidare slår myndigheten fast att utgångspunkten är att allmänna påståenden kopplade till klimatkompenserade produkter ”måste kvalificeras för att få användas”. Bedömningen av hur en sådan kvalificering ska se ut måste, enligt myndigheten, bedömas i varje enskilt fall ”med beaktande av vilket projekt utsläppsminskningsenheterna hänförs till”.

Enligt Konsumentverket kan även helt sanna och korrekta påståenden vara vilseledande utifrån marknadsföringens helhetsuttryck och det är, enligt myndigheten, ”konsumentens helhetsintryck marknadsföraren har att
bevisa”. Myndigheten trycker också på att företag i sin marknadsföring inte får framhäva en positiv miljöaspekt och utelämna andra, negativa, sådana.


Dela sidan:
Skriv ut: