Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Klientens mejl hamnade i byråns skräpkorg – nu prickas advokaten

Nyheter
Publicerad: 2023-01-19 13:30
Foto: Fotograferna Holmberg / TT /

Flera mejl som skickades av en klient till byrån misstänks ha hamnat i skräpkorgen – och nådde därför aldrig mottagarna.
Nu prickas en advokat för att ha underlåtit att besvara mejlen samt för att ha brustit i övervakningen av sin biträdande jurist.

Anmälan kom från en klient som under sommaren 2020 skulle få hjälp av en biträdande jurist med att översända dokument från ett dödsbo. Några handlingar fick han dock inte – och vid tillfället för anmälan hade det passerat 13 månader sedan han fick en skriftlig bekräftelse på att handlingarna skulle skickas inom kort.

Advokaten, som haft principalansvaret för den biträdande juristen, yttrade sig över anmälan och tillbakavisade anmälarens kritik. Visserligen saknade han anledning att ifrågasätta de sakmoständigheter som anmälaren fört fram, men han ville ändå påpeka att de mejl som anmälaren hade skickat med påminnelser inte hade nått varken honom eller den biträdande juristen.

”Olyckliga omständigheter”

Enligt advokaten hade anmälarens mejl, på grund av dennes mejladress, sannolikt hamnat i skräpkorgen. Han har nu gått igenom sin egen mejl och byråns kontorsmejl – utan att påträffa något mejl från anmälaren. Det skulle dock kunna förhålla sig så att det försvunnit då skräppostmapparna töms kontinuerligt, enligt advokaten. Inte heller har han kunnat se att några mejl kommit fram till den biträdande juristen.

Sammantaget konstaterade advokaten att ”ett flertal olyckliga omständigheter tillsammans inneburit att (anmälaren) inte inom rimlig tid fått det material som utlovats honom”.

Advokaten prickas

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu att det tog mer än ett år för byrån att skicka handlingarna till anmälaren – trots att den biträdande juristen uppgett att detta skulle snabbt.

Enligt nämnden är det advokatens ansvar att som principal övervaka den biträdande juristens arbete och även se till att byråns rutiner för hantering av skräppost inte medför att mejl lämnas obesvarade.

Genom sitt agerande har advokaten åsidosatt sin övervakningsplikt samt även brutit mot god advokatsed vad gäller underlåtenheten att besvara e-postmeddelanden. Han tilldelas därför en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut: