Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Klart: Nu blir det lättare att utvisa dömda

Nyheter
Publicerad: 2022-06-15 12:49

Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om skärpta regler för utvisning på grund av brott.
Beslutet innebär bland annat att det inte ska krävas lika höga straffvärden som idag samt att det ska ställas högre krav på utlänningens etablering i Sverige för att denne inte ska bli utvisad.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare i år meddelade regeringen att man avsåg att gå fram med förslag på lagändringar som syftar till att fler brottslingar än i dag ska utvisas.

Nu står det klart att riksdagen sagt ja till regeringens förslag innebärande bland annat att utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärden än i dag samt att det ska ställas högre krav på personens etablering i det svenska samhället för att han eller hon inte ska bli utvisad.

Kravet på synnerliga skäl slopas

Riksdagsbeslutet innebär också att kravet på synnerliga skäl för utvisning när en person vistats länge i Sverige ska slopas, att dagens förbud mot att, i vissa fall, utvisa den som kom till Sverige som ung slopas och istället ersätts med ”kvalificerade krav för utvisning”. Dessutom ska domstolarna inte längre beakta det men en utvisning innebär för person vid straffmättningen och påföljdsvalet.

Riksdagen nöjde sig dock inte med att rösta igenom regeringens förslag, utan beslutade också om att rikta ett antal uppmaningar till regeringen.

Bland annat vill riksdagen att återfallsbrottslighet lättare ska kunna leda till utvisning samt att den som utvisats efter brott mot familjemedlemmar inte ska kunna återvända till Sverige på grund av anknytning till brottsoffren.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti i år.


Dela sidan:
Skriv ut: