Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Klart: Handelsbanken säljer verksamheten i Danmark

Nyheter
Publicerad: 2022-06-20 08:15
Carina Åkerström, vd Handelsbanken, på huvudkontoret i Stockholm Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

Nu står det klart att Handelsbanken har träffat överenskommelse med Jyske Bank A/S om överlåtelse av Handelsbankens verksamhet i Danmark.

Handelsbanken meddelar på måndagsmorgonen att banken har träffat överenskommelse med Jyske Bank A/S om överlåtelse av Handelsbankens verksamhet i Danmark. Avtalet omfattar affärsförbindelser med privat- och företagskunder, 43 kontor och cirka 600 anställda.

Beräknas vara klar under Q4

De tillgångar som överlåts är i huvudsak lämnade lån till privatkunder och företag, och uppgick per den 31 mars 2022 till cirka 98 miljarder kronor. Denna låneportfölj har, uttryckt i enlighet med EUs kapitaltäckningsregelverk, ett riskvägt exponeringsbelopp om cirka 22 miljarder kronor. Affären beräknas slutförd under fjärde kvartalet 2022.

Per överlåtelsedagen beräknas aktuellt värde på tillgångarna reducerat med de skulder som Jyske Bank A/S övertar, i huvudsak inlåning från allmänheten. Resterande belopp erläggs kontant plus en premie om 3 miljarder danska kronor (cirka 4,3 miljarder kronor med aktuell växelkurs).

Villkorad myndighetsgodkännanden

Sammantaget förväntas engångseffekter kopplade till affären, inklusive upplösning av goodwill på 2,6 miljarder kronor, ha en relativt neutral effekt på koncernens rörelseresultat. 

Försäljningen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden. Samtliga anställda i den danska verksamheten omfattas av försäljningen och enligt banken har fackliga parter informerats.


Dela sidan:
Skriv ut: