Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kirurgs helikopterresa och dyra kläder är privata levnadskostnader

Nyheter
Publicerad: 2022-08-03 13:49
En man i kostym. Foto: Fredrik Sandberg

Kammarrätten bedömer att en kirurgs kostnader för övervakningskameror, säkerhetsanordningar, arbetskläder samt resor och hotellvistelser för honom själv, inklusive en helikopterresa mellan Nice och Monaco, utgör privata levnadskostnader.

I flera mål mot mannen och hans bolag gäller frågan om bolagen betalat för hans privata levnadsomkostnader. Det gäller bland annat säkerhetsrelaterade kostnader, märkeskläder och resor i Sydeuropa och till USA. Bland annat ska kirurgen ha tagit helikopter från Nice flygplats till Monaco på företagets bekostnad.

Skatteverkets beslut innebar att kirurgen skulle betala skatter och avgifter med sammanlagt 364 119 kronor.

Har utsatts för hot

Kirurgen förklarar säkerhetsarrangemangen med att han är en uppmärksammad person och har utsatts för hot. Resor och kläder behöver han för medverkan i olika tv-program om plastikirurgi. Den helikoptertransfer som skett mellan Nice flygplats och Monaco krävdes, förklarade han, tidsmässigt för att hinna till de föreläsningar som var syftet med resan.

Förvaltningsrätten i Göteborg menade att den hotbild som enligt kirurgen föreligger inte är kopplad till hans yrkesutövning utan är av privat karaktär. Enligt förvaltningsrätten gäller detta även vid beaktande av att bolagets fortlevnad är kopplad till honom samt att det finns vissa tillgångar tillhörande bolaget i hans hem. De aktuella kostnaderna för övervakningskameror och säkerhetsanordningar har mot bakgrund av detta, samt att de har installerats i hans hem, en tydlig karaktär av privata levnadskostnader för honom.

Inköp av märkeskläder

När det gäller kläder har kirurgen bland annat uppgett att bolagets verksamhet är uppbyggd på exklusivitet och lyx vilket gör att kirurgen nästan alltid möter kunderna iförd märkeskläder.

För kläder finns det, noterar förvaltningsrätten, en generell problematik att skilja mellan kläder som används i arbetet och privat. Det finns därför i inkomstskattelagen en särskild reglering som tar sikte på avgränsningen mellan arbetskläder och privata kläder. Det framgår att arbetskläder är kläder som är anpassade för tjänsten och som inte kan användas privat.

Förvaltningsrätten noterar att de kläder som kirurgens bolag köpt in är plagg som till sin utformning är tillverkade för privat bruk.

”Det har således inte framkommit att kläderna har någon särprägel och inte heller att de skulle vara anpassade på något sätt som gör att dessa skiljer sig i sin utformning från kläder för privat användning”, skriver förvaltningsrätten.

Av detta följer att klädinköpen ska beaktas som kläder för privat bruk och de utgör därmed privata levnadskostnader för kirurgen.

Resor

Enligt förvaltningsrätten saknas det underlag för att kirurgens resor, bland annat en resa till Stockholm under nyårshelgen 2016-2017 och en annan till New York under nyårshelgen 2017-2018, har något samband med bolagets verksamhet. Det är därför inte visat att resorna inte utgör en privat kostnad.

Även vad gäller den helikopterresa som skett mellan Nice flygplats och Monaco saknas det underlag som visar att kirurgen med anledning av sitt tjänståtagande i Monaco inte haft möjlighet till annat resealternativ som varit billigare. Enligt förvaltningsrätten har bolaget således inte visat på något samband med sin verksamhet. Det är därför inte heller visat att denna helikopterresa inte har varit av privat karaktär.

Förvaltningsrätten ändrade Skatteverkets beslut på så sätt att kirurgen inte skulle beskattas för förmån vad gäller fast telefoni. Förvaltningsrätten avslog överklagandet i övrigt.

Vinner delvis bifall i Kammarrätten

Kammarrätten i Göteborg bifaller överklagandet delvis och bestämmer att kostnaderna för de resor och boende under perioden september-december 2017 som en kvinna företagit för bolagets räkning under en viss period inte utgör en skattepliktig förmån för kirurgen vid inkomstbeskattning 2017.

Skatteverket har antytt att kirurgen och kvinnan var ett par – men kammarrätten pekar på att hon var anställd i bolaget och därmed kan inte kirurgen beskattas för den förmånen. 

Enligt Kammarrätten anställdes kvinnan av bolaget i september 2017 och därmed är det hon som ska förmånsbeskattas för dessa resor – inte kirurgen. Det gäller för både kostnaderna för de resor hon har gjort ensam och hennes del av kostnaderna för de resor hon har gjort tillsammans med kirurgen.

Den förmån som motsvarar kostnaderna för hennes resor och hotellvistelser innan hon anställdes kan däremot inte hänföras till någon annan än kirurgen, även om han uppgett att de redan tidigare hade ett samarbete.

Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt samt yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
kirurgenskostnader
Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: