Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kärleksförklaringar till nioåring fäller fritidspedagog

Nyheter
Publicerad: 2020-01-13 09:51
Foto: Gorm Kallestad /TT

En fritidspedagog som öst kärleksförklaringar i form av uttryck som ”jag älskar dig”, ”jag saknar dig” samt hjärtan och andra symboler till en nioårig elev döms för ofredande.
Han frias dock från sexuellt ofredande då det inte visats att han pussat eleven.

Den 27-årige mannen arbetade vid tidpunkten för de åtalade händelserna som fritidspedagog på den skola där den nioårige pojken gick. Under hösten 2017 förde man inom personalgruppen på skolan  diskussioner om var gränserna går i förhållande till barnen när det handlar om i första hand fysisk kontakt samt att man inte var överens inom personalgruppen om detta.

Policy för fysisk kontakt

Att sådana diskussioner fördes berodde på att personal på skolan hade reagerat på fritidspedagogens beteende mot elever i detta hänseende. Så småningom utmynnade detta i att skolan i mitten av januari 2018 officiellt antog en policy för att tydliggöra var gränserna går när det gäller fysisk kontakt med eleverna. Av policyn framgick också bland annat att skolpersonal inte ska ha kontakt med elever i sociala medier.

I slutet av januari 2018 sade 27-åringen upp sig från sin anställning på skolan eftersom han inte trivdes längre. 27-åringen och skolan kom dock överens om att han skulle arbeta kvar tills skolan kunde rekrytera en ersättare för honom. Det gjorde han också fram till dess att den konversation som föranlett åtalet för ofredande kom till skolans kännedom.

Kärleksmeddelanden

Enligt åtalet för ofredande ska 27-åringen mellan den 9 februari 2018 och den 11 mars 2018 som fritidspedagog inom Ystads kommun ha skickat ett stort antal kärleksmeddelanden och andra privata meddelanden till den nioårige eleven. Konversationen mellan barnet och fritidspedagogen och inleddes genom att nioåringen tog kontakt och lade till fritidspedagogen på Facebooks meddelandefunktion Messenger. Därefter har de båda utbytt ett mycket stort antal meddelanden under en dryg månads tid. Fritidspedagogen har skickat mängder av olika kärleksförklaringar i form av uttryck som ”jag älskar dig”, ”jag saknar dig” samt hjärtan och andra symboler och bilder som, enligt Ystads tingsrätts bedömning, ser ut som ”rena” kärleksförklaringar.

Därför uttryckte tingsrätten förståelse för att nioåringens mamma reagerade som hon gjorde när hon fick ta del av denna konversation, nämligen med att hon blev chockad och iskall. Hon har lagt till att om det inte vore för att hon visste att det var sonens telefon hon höll i handen hade hon trott att hon tog del av en konversation mellan ett förälskat par.

”Hänsynslös mot barnet”

Det går enligt tingsrätten, vars bedömning Hovrätten över Skåne och Blekinge helt är överens med i denna del,  inte att förstå konversationen mellan barnet och fritidspedagogen på annat sätt än att 27-åringen velat känna sig uppskattad och bekräftad. ”Att på detta sätt som vuxen och fritidspedagog söka bekräftelse och uppskattning hos en nioårig elev med ett språkbruk och med symboler som i många delar går över huvudet på barnet är – objektivt sätt – hänsynslöst mot barnet och kan därför utgöra ett ofredande av barnet” skriver dock tingsrätten.

I detta fall har pedagogen skickat ett mycket stort antal meddelanden och bilder och det har dessutom ofta skett sent på kvällen när nioåriga barn brukar sova. Med hänsyn till det stora antalet meddelanden, när på dygnet som flera av dessa har skickats och den stora mängden – i förhållande till ett nioårigt barn – gränslösa kärleksbudskap i dessa meddelanden menade tingsrätten att det som fritidspedagogen gjort mot nioåringen är att bedöma som ofredande.

”Kränkt barnet”

Som erfaren fritidspedagog måste, ansåg rätten, fritidspedagogen ”rimligen känna till hur samspelet mellan en vuxen person som är anställd på en skola och en nioårig elev bör ta sig uttryck och var gränserna går för vilken slags relation man som lärare kan ha med ett nioårigt barn”.

Han måste också ha insett – inte bara att han varit oprofessionell – utan också att han gentemot barnet agerat hänsynslöst på ett sätt som inneburit att han kränkt dennes frid på ett kännbart sätt. Enligt tingsrätten har fritidspedagogen med andra ord haft uppsåt. Han dömdes därför för ofredande.

Åtalades för sexuell beröring

Enligt åtalet för sexuellt ofredande hade fritidspedagogen vid upprepade tillfällen mellan den 9 februari 2018 och den 11 mars 2018 på den aktuella skolan i Ystads kommun sexuellt berört den nioårige eleven, genom att pussa honom på läpparna.

Detta ansågs dock inte bevisat i någon av instanserna.

Ofredande

När det gäller ofredandet tillägger hovrätten att varken meddelandena i sig eller utredningen i övrigt ger stöd för att syftet med kontakterna varit fritidspedagogens omsorg om nioåringen för att denne reagerat på att 27-åringen skulle sluta på skolan. ”Det är i stället fråga om en konversation långt över mognadsnivån för ett barn i [nioåringens] ålder”.

Slutsatsen är att 27-åringens kontakt med nioåringen i huvudsak haft till syfte att få 27-åringen att känna sig uppskattad eller bekräftad. Han fällds därför också i hovrätten för ofredande. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se