Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Känt styrelseproffs straffas av Finansinspektionen

Nyheter
Publicerad: 2023-11-21 08:16

Styrelseproffset ska ha handlat aktier i iZafe Group AB trots att det rådde handelsförbud i aktien för ”insiders” i bolaget då en halvårsrapport skulle meddelas elva dagar efteråt.
Styrelseproffset ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelsen.

Av ett sanktionsbeslut från Finansinspektionen framgår det att styrelseproffset ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i iZafe Group AB under 30 dagar före det att bolaget offentliggjorts sin halvårsrapport för perioden april–juni 2023.

Av beslutet framgår det att han själv har anmält den 15 augusti 2023 att han är en person i ledande ställning i iZafe Group AB och att han den 14 augusti 2023 förvärvat 917 431 aktier à 0,218 kronor i bolaget. 

Genom hans bolag

Av handlingarna i ärendet har det framkommit att transaktionerna genomförts av ett bolag där han är styrelseledamot och verklig huvudman.

Den 25 augusti 2023, alltså elva dagar efter styrelseproffsets handel, offentliggjorde iZafe Group sin halvårsrapport för perioden april–juni 2023 (Q2).

Själv har han uppgett att ”det var ett rent misstag att köpa aktier inom 30 dagar från det att halvårsrapporten skulle släppas. Han borde ha tänkt på detta men missade den kommande rapporten. Han hade länge velat investera ytterligare medel i iZafe Group och hade vid förvärvstillfället inte läst eller gått igenom den kommande halvårsrapporten. Han hade inte heller kännedom om någon annan information kring verksamheten än den som var allmänt känd på marknaden”. 

Vidare har han uppgett att den kommande rapporten inte innehöll några direkt kurspåverkande nyheter och kursen har, sedan hans förvärv, inte förändrats avsevärt. 

”Han är medveten om att han brustit i sitt ansvar”, framgår det.

Genomförde transaktionerna för egen räkning

Finansinspektionen noterar i beslutet att transaktionerna har genomförts genom bolaget som styrelseproffset är verklig huvudman för och styrelseledamot i. Han utför således ledningsuppgifter och beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen i bolaget. 

”Han bedöms således ha genomfört transaktionerna indirekt för egen räkning”, skriver FI.

Eftersom transaktionerna har gjorts inom 30 dagar före offentliggörandet av bolagets halvårsrapport för perioden april–juni 2023 är de därmed i strid med handelsförbudet. 

”Att AA missat att bolaget skulle släppa en halvårsrapport den 25 augusti 2023 och inte läste den medför inte att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Att AA inte skulle ha haft kännedom om någon annan information kring verksamheten än den som vid tillfället var allmänt känd på marknaden, att den kommande rapporten inte skulle innehålla några direkt kurspåverkande nyheter och att kursen inte ändrats avsevärt är inte relevanta omständigheter i fråga om överträdelse av handelsförbudet”, skriver FI.

FI konstaterar att det har i detta fall varit fråga om en överträdelse i fråga om transaktioner till ett värde om cirka 200 000 kronor. ”Transaktionernas värde är inte obetydligt”. 

Finansinspektionen anser att sanktionsavgiften för överträdelsen ska bestämmas till 30 000 kronor. 

Redan kund?

För dig som prenumererar

Bli Plus-kund idag för att ladda ner filen/filerna

fi-beslut-styrelseproffs
Köp här

Tre månader 69 kr/månad, därefter 99 kr per månad. Ingen bindningstid.


Dela sidan:
Skriv ut: