Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kan ha varit ovetande om narkotika för 35 miljoner – fängelsedömd kurir frias

Nyheter
Publicerad: 2023-03-01 09:52

Det är mindre sannolikt att hjärnorna bakom en storskalig narkotikasmuggling skulle skicka en illegal last värd mångmiljonbelopp med en ovetande chaufför.
Möjligheten kan dock inte helt uteslutas och enligt hovrätten är åklagarens stödbevisning inte tillräckligt stark. En lastbilschaufför som kört in 120 kilo tung narkotika i Sverige frias därför nu.

Det var i juni 2022 som den nu 58-årige lastbilschauffören anlände till Norra hamnen i Malmö via en färja från Tyskland. Tulltjänstemännen beslutade då om en fördjupad kontroll av den slovenskregistrerade dragbilen med trailer.

Inne i trailern påträffades en mindre mängd legalt gods. Vid kontroll av så kallade pallboxar under trailern som går att komma åt utifrån påträffades dock avsågade lastpallar, som dolde en mycket stor mängd narkotika. En närmare kontroll visade att det handlade om närmare 95 kilo amfetamin, cirka 20 kilo kokain och knappt 5 kilo ketamin – narkotika som på gatunivå uppskattats ha ett marknadsvärde på drygt 35 miljoner kronor.

Värd 35 miljoner kronor

Att chauffören i objektiv bemärkelse hade gjort sig skyldig till synnerligen grov narkotikasmuggling var uppenbart. Vad Malmö tingsrätt i stället hade att ta ställning till var om chauffören hade varit ovetande om narkotikan, som han själv uppgett.

”De förhållandena att [58-åringen] har påträffats med en mycket stor mängd narkotika i en olåst pallbox på sin trailer, och som har ett marknadsvärde på gatunivå om drygt 35 miljoner kr, talar med styrka för att han insett att transporten avsåg narkotika”, konstaterade tingsrätten. Domstolen ansåg också att det ”kunde hållas för visst” att en uppdragsgivare inom internationell organiserad narkotikahandel inte skulle våga låta transportören av en så pass dyrbar last vara ovetande – inte minst då narkotikan förvarats i ett olåst utrymme där den kunnat påträffas av chauffören eller någon annan.

En av tullinspektörerna hade vid kontrollen känt ”en obekant doft” när hon öppnat pallboxen – och detta talade enligt tingsrätten för att en ovetande transportör kunde ha ”agerat på ett för uppdragsgivaren mycket oönskat sätt”, till exempel genom att kontakta polis eller göra sig av med lasten.

Dömdes till sju års fänfelse

I mannens mobiltelefon hade även krypterade applikationer som Viber och Signal påträffats. Enligt tulltjänstemännen hade mannen också inledningsvis varit mycket tillmötesgående och trevlig, men när man beslutat om fördjupad kontroll hade det varit ”som att en lampa slocknade” och mannen hade då slutat ge respons och inte heller ställt några egna frågor.

Tingsrättens slutsats blev att det fick anses ställt utom rimligt tvivel att chauffören varit införstådd med vad som funnits i pallboxarna. Det handlade om ett så kallat ”kurirfall” och saknades försvårande eller förmildrande omständigheter. Den mycket stora mängden narkotika gjorde att narkotikasmugglingen skulle rubriceras som synnerligen grov och påföljden bestämdes till sju års fängelse samtidigt som mannen utvisades med 15 års återreseförbud av en enig tingsrätt.

Hovrätten över Skåne och Blekinge river dock nu upp fängelsedomen mot mannen och frikänner honom helt.

Närmare 100 kilo amfetamin

Domstolen delar i och för sig tingsrättens uppfattning kring vad som är styrkt beträffande händelseförloppet. Mannen har alltså korsat Sveriges gräns med närmare 95 kilo amfetamin, cirka 20 kilo kokain och knappt 5 kilo ketamin i lasten.

Hovrätten anser också, i likhet med tingsrätten, att det kan hållas för visst att narkotikasmugglingen skett inom ramen för en internationell organiserad brottslighet – och att det allmänt sett kan betraktas som mindre sannolikt att en ovetande chaufför skulle användas som kurir för att transportera en så pass stor och värdefull last. Hypotesen kan dock inte helt uteslutas och en fällande dom förutsätter därför att det finns ytterligare omständigheter som talar för att chauffören känt till att det funnits narkotika i lasten.

Ingenting talar enligt hovrätten för att den som legat bakom smugglingen med hänsyn till hur lastbilstrailern normalt brukade användas med hänsyn till risken för upptäckt inte skulle ha vågat placera narkotikan i de olåsta pallboxarna i trailern. Chauffören har samtidigt inte kunnat knytas till narkotikan med hjälp av teknisk bevisning som fingeravtryck eller dna.

Kan inte lämnas utan avseende

Chauffören har haft krypterade applikationer som Viber och Signal i sin mobiltelefon, men Tullverket ska under förundersökningen ha fått del av innehållet i applikationerna och då inte ha påträffat något misstänkt.

Det är enligt hovrätten samtidigt vanskligt att dra några slutsatser utifrån vad tullinspektörerna har uppgett om chaufförens sinnesstämning och agerande i samband med den fördjupade tullkontrollen. Mannen har inte på något sätt medgett kännedom om narkotikan och har på grund av språkförbistring uppenbarligen haft svårt att kommunicera med inspektörerna – något som kan förklara att han inte svarat tydligt på frågor och själv inte frågat något.

Chaufförens uppgifter om den resa han gjort före ankomsten till Sverige har i och för sig varit vaga, men hans berättelse kan inte lämnas utan avseende och talar inte med någon nämnvärd styrka för att smugglingen varit uppsåtlig. Uppgifterna har lämnats redan under förundersökningen och det är enligt hovrätten osäkert i vilken utsträckning Tullverket försökt kontrollera dem.

Uppsåt inte ställt utom rimligt tvivel

Att narkotikan – som åklagaren gjort gällande – varit förpackad i emballage med olika färg för att av chauffören kunna levereras till olika mottagare är ett tänkbart scenario. Det finns dock inget underlag för en sådan slutsats utan finns även andra fullt möjliga förklaringar än att chauffören känt till vad som fanns i lasten.

Den samlade slutsatsen är också att det inte kan anses ställt utom rimligt tvivel att chauffören haft uppsåt till den narkotika som påträffats i trailern. Åtalet för synnerligen grov narkotikasmuggling ska därför ogillas och fängelsedomen rivas upp, enligt en enig hovrätt. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Hovrättenkurirfrias
Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: