Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kammarrätten halverar skattetillägg efter lång handläggningstid

Nyheter
Publicerad: 2021-07-09 12:10
Foto: Jessica Gow/TT

Ett bolag i Linköping har överklagat förvaltningsrättens dom om skattetillägg. Skälen till befrielse uppges vara en oskäligt lång handläggningstid. Kammarrätten möter bolaget halvvägs och sätter ned skattetillägget till hälften.

Ett bolag i Linköping har anlitat polska arbetare och frågan i målet är om bolaget utgör den verkliga arbetsgivaren för de anlitade polska arbetarna och om det finns grund för att påföra bolaget arbetsgivaravgifter för oredovisade löner. Fråga är även om de utbetalningar som skett till en annan medarbetare utgör oredovisad lön som bolaget ska betala arbetsgivaravgifter för. Prövning har även skett av om grund för efterbeskattning och skattetillägg föreligger. 

Är att betraktas som arbetsgivare

Kammarrätten kommer fram till samma slutsats som förvaltningsrätten att bolaget är att betraktas som arbetsgivare. Vidare instämmer kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning att ersättning till den svenske medarbetaren utgör lön. 

”Att ersättningar för utfört arbete slussats via de två bolagen i Polen ger inte anledning till någon annan bedömning. Överklagandet ska således avslås”, skriver Kammarrätten. 

Vidare håller Kammarrätten med om att bolaget ska efterbeskattas samt betala skattetillägg eftersom bolaget inte har redovisat arbetsgivaravgifter för utbetalda belopp och därmed har lämnat oriktig uppgift. 

Den långa handläggningstiden

När det gäller den långa handläggningstiden konstaterar Kammarrätten att det har gått mer än tre år sedan bolaget fick veta att det kunde komma att få skattetillägg. Kammarrätten befriar bolaget från hälften av skattetillägget eftersom handläggningen hos förvaltningsrätten och i kammarrätten tagit oacceptabelt lång tid.

– En ansträngd personalsituation i samband med pandemin kan naturligtvis ha bidragit till den långa handläggningstiden uppger Maria Krönmark, kammarrättsråd.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
kammarratten-jonkoping

Dela sidan:
Skriv ut: