Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Juridisk fakultet sågar utredning: ”Saknar intellektuell bärkraft”

Nyheter
Publicerad: 2023-02-28 10:26

”Frihet från hemlig statlig övervakning är det som skiljer en demokratisk stat från en totalitär stat”.
Det konstaterar juridiska fakulteten vid Lunds universitet och avstyrker förslagen i en utredning om bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden med hjälp av utökad användning av hemliga tvångsmedel.

Det handlar om ett betänkande som presenterades i slutet av förra året och bland annat innehåller förslag om att det ska införas en möjlighet att använda hemlig övervakning i syfte att hitta personer som är häktade eller anhållna i sin frånvaro.

Betänkandet innehåller också förslag om att det ska bli möjligt att använda hemlig övervakning och en typ av hemlig dataavläsning i syfte att hitta dömda personer som undanhåller sig fängelsestraff.

”Utredningen en del av en trend”

Betänkandet har varit ute på remiss – och fått skarp kritik av juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

I yttrandet skriver fakulteten att skälen som utredningen fört fram som argument för en utökad användning av tvångsmedel huvudsakligen kan hänföras ”antingen till resursbrist hos polis- och kriminalvårdsmyndigheter eller till bristande metodutveckling avseende öppna överförings-, spanings- och eftersökandeåtgärder”.

Enligt fakulteten kan resursbrist eller ”eftersatt metodutveckling” vad gäller öppna eftersökandemetoder aldrig utgöra skäl för ytterligare inskränkning av den personliga friheten.

Vidare pekas i remissyttrandet på att ”frihet från hemlig statlig övervakning är det som skiljer en demokratisk stat från en totalitär stat” samt att utredningen inte lagt fram några övertygande skäl för att möjligheterna till ”hemlig statlig övervakning” ska utökas.

Utredningen är del av en trend där utredningar gång på gång kommer fram till att statens intresse av ökad övervakning ska sättas framför individens intresse av frihet”, står att läsa i yttrandet.

Hänvisar till Kina

Fakulteten riktar också kritik mot att utredningen hänvisat till hur det ser ut i andra rättssystem och konstaterar att det faktum att andra rättsystem tillåter en mer omfattande statlig hemlig övervakning inte innebär att detta bör införas i Sverige. Enligt remissyttrandet saknar hänvisningen till andra rättssystem ”intellektuell bärkraft”.

Till exempel kan man konstatera att Folkrepubliken Kina har en viss nivå av statlig övervakning. Ett sådant konstaterande innebär ju inte att det finns godtagbara skäl för en sådan nivå av statlig övervakning även i Sverige”.

Sammanfattningsvis avstyrker fakulteten utredningens förslag som lämnas i betänkandet.


Dela sidan:
Skriv ut: