Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Juridiken sätts ur spel när socialtjänsten utreder, omhändertar, processar och verkställer…”

Civilrätt
Publicerad: 2012-12-18 16:59

KRÖNIKA – av advokat Peter Zeijersborger, Advokatbyrån Zeijersborger & Co 

 

För ett par år sedan beslutade socialnämnden i Marks kommun i ett mycket uppmärksammat ärende att flytta två barn från ett fungerande familjehem där de bott nästan hela sina liv. Beslutet var felaktigt och socialnämnden i Mark fick mycket skarp kritik från Socialstyrelsen.

I våras ville en socialförvaltning i Västsverige tvångsomhänderta en flicka på grund av oro för att mamman inte skulle kunna möta flickans framtida behov. Inga brister finns hos mamman vid tiden för socialtjänstens ansökan. När Förvaltningsrätten ger avslag har mamman levt under hotet att förlora sitt barn i sex månader.

En socialförvaltning i Dalarna tvångsomhändertar två barn eftersom de menar att pappan inte kan samarbeta med mamman som drabbats av bipolär sjukdom. I desperation flyttar pappan till Skåne med barnen. Trots att socialförvaltningen i Skåne tycker att barnen har det bra hos pappan väljer socialförvaltningen i Dalarna att hämta barnen med polis för fortsatt placering i familjehem. Hur kan två socialförvaltningar bedöma samma ärende så olika? 

I två av exemplen har jag själv varit ombud och som advokat och far till tre barn blir jag särskilt upprörd över det godtycke som råder när barn omhändertas av sociala myndigheter. Jag har sett omfattande brister i de utredningar som ligger till grund för ansökan om tvångsvård och vågar påstå att de ofta är vinklade och saknar objektivitet.  

Ett tvångsomhändertagande, ibland nödvändigt, är ett stor trauma i barnets och familjens liv. Rättssäkerheten borde vara hög men tyvärr sätts det juridiska systemet ur spel när sociala myndigheter själva utreder, omhändertar, processar och verkställer i samma ärende – någonting som är otänkbart vid en polisutredning som kan leda till frihetsberövande.

Polisen agerar under åklagaren som utreder brott, beslutar om åtal och framträder i domstol. Objektivitetsprincipen – en i lag skyddad rättsgrundsats – kräver att polis och åklagare utreder och för fram även omständigheter som är till den misstänktes fördel. Samma ordning borde vara en självklarhet även när den som ska utredas och omhändertas är ett barn.

Ett barn borde, precis som en vuxen, också ha rätt till ett ombud under hela tiden för omhändertagandet. Viktiga beslut om att vården skall upphöra, byte av familjehem eller att umgänget med de biologiska föräldrarna skall öka eller minska ska inte kunna tas utan att barnet försäkras en rättssäker process.

Med åklagarfunktion och ombud i förvaltningsärenden får även socialtjänsten en trygghet i sin roll. Det går inte att utesluta att barn som faktiskt behöver tvångsvård inte får det när pressade socialtjänstemän riskerar att få stå till svars i media.


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se