Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Juridik för alla – ett bra komplement för studenterna

Nyheter
Publicerad: 2022-02-21 13:15
Stefan Wahlberg, Dona Hariri och Thomas Bodström. Foto: Juridik för alla.

Juridik för alla är översiktskursen som, med hjälp av de främsta experterna, ger tittaren koll på lagarna och reglerna inom några av de viktigaste rättsområdena.
Sedan lanseringen har tusentals personer tagit del av kurserna och Anders Toll, gymnasielärare i juridik och kriminologi, tror att Juridik för alla kan vara ett bra komplement för studenterna.
När eleverna löser fall eller pluggar till prov kan detta vara ett bra komplement till befintlig kurslitteratur och andra mer traditionella källor. Att det dessutom är lättillgängligt och inte gömt bakom dyra betalväggar är naturligtvis extra bra.

I början av förra sommaren lanserade Blendow Group Juridik för alla – en gratis juridisk översiktskurs bestående av nio olika kursavsnitt, framtagna i samråd med några av Sveriges främsta juridiska experter.
Syftet med Juridik för alla är att sprida juridisk kunskap till hela svenska folket och därigenom skapa större insikt och förståelse för de lagar och förordningar som gäller i Sverige.

Anders Toll är gymnasielärare i Juridik och Kriminologi vid Östra Gymnasiet i Huddinge – en av de skolor som erbjuder kriminologi och juridikutbildningar på gymnasial nivå. Varje höst tar han emot en ny årskull elever från grundskolan, som han hoppas kunna ge en bra juridisk grund att stå på för resten av livet. 
Han tror att Juridik för alla kan fungera som ett viktigt komplement som studiemedel för såväl lärare som elever på landets gymnasieskolor. 

– När eleverna löser fall eller pluggar till prov kan detta vara ett bra komplement till befintlig kurslitteratur och andra mer traditionella källor. Att det dessutom är lättillgängligt och inte gömt bakom dyra betalväggar är naturligtvis extra bra.

Viktig pusselbit

Enligt Anders är grundläggande kunskaper i juridik en viktig pusselbit för att förstå hur samhället fungerar. 

– Jag tycker det är jättebra att så många som möjligt får en ökad förståelse för hur saker de kommer i kontakt med i vardagslivet fungerar. Juridik genomsyrar i princip hela samhället även om vi inte alltid tänker på det. Att ha ett eget boende, flytta ihop med någon eller få barn är alla vanliga delar av livet där juridik är väldigt bra att ha koll på. Likaså naturligtvis om man råkar ut för ett brott eller hamnar i ett för en själv dåligt avtal.

– Utöver detta kan en grundläggande förståelse för juridik och hur lagar kommer till också bidra till att man får en större förståelse för så viktiga saker som demokrati och mänskliga rättigheter. Även om jag naturligtvis är färgad i frågan kan jag av den anledningen se goda anledningar att grundläggande juridiska kurser borde ges på fler gymnasieprogram än nu.

Bra för såväl lärare som elever

På skolan där Anders verkar, Östra gymnasiet i Huddinge, finns möjlighet för eleverna att läsa kurser i såväl juridik som kriminologi. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder skolan dessutom en fördjupningskurs i juridik, en spetsutbildning, där eleverna läser EU-rätt, genomför rättegångsspel och arbetar case-baserat.
När det handlar om just juridikkurserna tror Anders att Juridik För Alla kan fungera som ett bra komplement för studenterna.  

– Det kan ge en ytterligare känsla av varför det de läser är relevant för dem då det för eleverna är viktigt att ha en undervisning som kopplar till verkligheten och presenterar kunskap på ett snyggt och översiktligt sätt. Det tycker jag mig kunna se att Juridik för alla gör.

Enligt Anders är det dock inte bara eleverna som har nytta av Juridik för alla. Han ser tjänsten som ett enkelt och bra sätt att hålla sig uppdaterad – men också som ett bra komplement till mer traditionellt undervisningsmaterial. 

– Det kan ge mig både ett enkelt och bra sätt att hålla mig uppdaterad på för mig viktiga juridiska områden men även ett bra verktyg att ta till och använda i undervisningen med mina elever. Då skolor generellt sett ofta har en begränsad budget för vidareutbildning är en sådan här tjänst säkert mycket välkommen bland landets juridikundervisande gymnasielärare.

– Det är egentligen märkligt att inte detta koncept funnits tidigare, i alla fall inte så vitt jag vet. Alla tjänster och lösningar som gör det enklare för allmänheten att förstå och ta till sig juridik från bra källor är positiva. Jag skulle vilja påstå att det är en viktig och bra samhällsinsats av er att erbjuda denna tjänst till allmänheten. Precis av samma skäl som jag tycker att det är viktigt för unga människor att lära sig så mycket juridik som möjligt så tidigt som möjligt, säger Anders Toll. 

Dagens Juridik är en del av Blendow Group som lanserat Juridik för alla.


Dela sidan:
Skriv ut: