Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Jool Markets krävs på 61 miljoner kronor efter obligationsskandal

Nyheter
Publicerad: 2020-09-17 08:49
Foto: Fotograferna Holmberg / TT /

Scandinavian Credit Fund I stämmer Jool Markets på ett skadestånd om 61 miljoner kronor efter brister som arrangör av fastighetsbolaget Trinitas obligationsemissioner.

Den nordiska investmentbanken Joel Markets stäms av Skandinaviska kreditfondens första fond, Scandinavian Credit Fund 1, på 61 miljoner kronor efter brister i obligationsemissioner som fonden deltagit i som investerare och investmentbanken som arrangör.

Scandinavian Credit Fund 1, som anlitat advokaterna Olle Nykvist och Astrid Wellton på Cirio Advokatbyrå, skriver i stämningsansökan att Joel Markets detta har fått till följd att Scandinavian Credit Fund har lidit betydande ekonomisk skada. 

Fonden yrkar att tingsrätten förpliktigar Jool Markets att betala 61 miljoner kronor jämte ränta.

Obligationssmällen

I slutet på år 2017 och början av år 2018 medverkade Jool Markets, i egenskap av arrangör, till att Trinitas, inom en obligationsram på 250 miljoner kronor, emitterade seniora säkerställda obligationer till ett belopp om 115 miljoner kronor. 

Emissionsdag var den 31 januari 2018 och enligt obligationsvillkoren var den planerade löptiden 24 månader med en årlig ränta på 10 procent. 

Scandinavian Credit Fund tecknade vid emissionen obligationer till ett nominellt belopp om 42 miljoner kronor. Scandinavian Credit Fund erlade 40 530 000 kr för obligationerna.

Emissionen blev fulltecknad.

Under våren 2018 medverkade Jool Markets, i egenskap av arrangör, till att Trinitas, inom samma obligationsram, emitterade ytterligare seniora säkerställda obligationer till ett belopp om 85 miljoner kronor. 

Emissionsdag var den 9 maj 2018 och enligt obligationsvillkoren tillämpades den löptid och ränta som gällde för den initiala emissionen om 115 miljoner kronor även för den efterföljande emissionen om 85 miljoner kronor.

Kreditfonden tecknade vid emissionen obligationer till ett nominellt belopp om 21 miljoner kronor. Scandinavian Credit Fund erlade 20 475 000 kronor för obligationerna. 

Emissionen blev fulltecknad.

Tidigare toppadvokat frihetsberövades

Den 15 januari 2019 frihetsberövades en fd toppadvokat som misstänkt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brottsmisstankarna avsåg Trinitas obligationsemissioner, vilka Jool Markets hade arrangerat.

Den 28 augusti 2019 försattes Trinitas i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Obligationslånet om 200 miljoner kronor med tillkommande räntor var obetalda vid konkursutbrottet. 

Enligt konkursbouppteckningen uppgick tillgångarna i boet till knappt 6 miljoner kronro och skulderna till drygt 222 miljoner kronor. Bristen i boet uppgick alltså till mer än 216 miljoner kronor. 

Ombuden uppger att det sannolikt är så att Trinitas var på obestånd redan i tiden före den initiala obligationsemissionen. 

Den 29 oktober 2019 försattes även Revviken i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Enligt konkursbouppteckningen uppgick bristen i boet till knappt 5 miljoner kronor. Enligt ombuden är det även sannolikt att Revviken var på obestånd redan i tiden före den initiala obligationsemissionen. 

Investerarpresentationen

Enligt kreditfondens ombud fanns det ”allvarliga fel och brister” i investerarpresentationen som Jool Markets tagit fram. Dels var värderingen på industrifastigheterna inte korrekt i presentationen. Uppgiften att den fd toppadvokaten hade investerat 115 miljoner kronor från egen fick var inte korrekt. Koncernskulden var betydligt mycket högre än vad Jool Markets noterat i presentationen. Aktierna i Trinitas dotterbolag, vilka ägde industrifastigheterna, var dubbelpantsatta.

Kreditfondens ombud uppger att de fel och brister i investerarpresentationen som Jool Markets tog fram berodde på att Jool Markets helt förlitade sig på information från fd toppadvokaten. 

”Som exempel kan nämnas att det var Xxx Xxx (den fd toppadvokaten reds. Anm) inte Jool Markets – som beställde värderingsutlåtandena från Cushman & Wakefield. Innan Xxx Xxx (den fd toppadvokaten reds. Anm) delgav Jool Markets värderingsutlåtandena manipulerade han dock dessa, vilket fick till följd att värderingsutlåtandena innehöll värderingar avseende Trinitas-koncernens fastighetsbestånd som var kraftigt överdrivna. Vidare upprättade Xxx Xxx  (den fd toppadvokaten reds. Anm) falska handlingar över de kapitaltillskott som han påstods ha gjort till Trinitas; dessa handlingar motsvarades dock inte av några verkliga penningtransaktioner. Även i övrigt förlitade sig Jool Markets helt på information från Xxx Xxx  (den fd toppadvokaten reds. Anm). 

Den tidigare toppadvokaten dömdes

Den 3 februari 2020 dömde Stockholms tingsrätt den före detta toppadvokaten för omfattande ekonomisk brottslighet, innefattande bland annat grovt bedrägeri, grovt svindleri, grov urkundsförfalskning, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott, till fängelse i sju år. Toppadvokaten meddelades även näringsförbud för en tid om tio år. 

Den brottslighet som toppadvokaten dömdes för innefattade bland annat Trinitas obligationsemissioner, vilka Jool Markets hade arrangerat. Brottsligheten som fd toppadvokaten dömdes för innefattade även tre så kallade bryggfinansieringar, vid vilka Jool Markets hade lämnat sitt biträde. Bryggfinansieringarna låg i tiden före obligationsemissionerna. 

Den 7 maj 2020 försattes den fd toppadvokaten i konkurs vid Stockholms tingsrätt. 

Enligt kreditfondens ombud är arrangörens skadeståndsansvar gentemot investerare en fråga som under lång tid har varit föremål för diskussion i svensk rätt och det saknas vägledande avgöranden från Högsta domstolen. 

Med vetskapen hade ingen investering skett

Enligt Scandinavian Credit Fund uteslutet att kreditfonden skulle ha investerat i Tritinitas obligationer med vetskap om de verkliga förhållandena avseende fastighetsvärden, kapitaltillskott, koncernskuld och dubbelpantsättning av säkerheter. 

”Det är med andra ord uppenbart att det föreligger ett orsakssamband mellan Jool Markets bristfälliga agerande som arrangör och den skada som Scandinavian Credit Fund lidit”.

Scandinavian Credit Fund har den 3 juli 2020 framställt krav på ersättning till Jool Markets och lagt fram utredning om kravet.  Den 14 juli 2020 bestred Jool Markets skadeståndskravet.

Joel Markets har haft bekymmer tidigare. Så sent som den 19 mars 2019 återkallade det norska Finanstilsyne Jool Markets tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Jool Markets överklagade beslutet. Den 8 april 2020 fastställde det norska finansdepartementet Finanstilsynets beslut. Beslutet från det norska finansdepartementet gick inte att överklaga. 

Den 16 juni 2020 lät Jool Markets meddela den svenska Finansinspektionen att dess svenska filial inte längre bedriver någon tillståndspliktig verksamhet. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
jool-stämning

Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.