Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Jurister borde fundera på vad som kan digitaliseras – ett tungrott regelverk drev fram vårt IT-verktyg”

Debatt
Publicerad: 2017-06-30 09:55

DEBATT – av John Engholm, chefsjurist och techentreprenör på Serendipity Group  

 

Den 3 juli är det ett år sedan EU:s nya marknadsmissbruksförordning MAR trädde i kraft. Det har varit ett stökigt år (både för de noterade bolagen, marknadsplatserna och Finansinspektionen) och det är fortfarande många som kämpar med att tolka och leva upp till de nya strängare kraven.

Jag är chefsjurist på en bolagsgrupp som heter Serendipity och vi har tagit oss an den här frågan på ett lite annorlunda sätt.

Den praktiska tillämpningen av insiderregler har alltid varit svår då själva grunden, vad som utgör insiderinformation, är en klassisk juristfråga; ”beroende av omständigheterna i det enskilda fallet med beaktande av alla relevanta omständigheter”.

När en felbedömning plötsligt riskerar att leda till miljontals euro i sanktionsavgifter är den sortens fluffighet särskilt frustrerande.

Men den här ovissheten är inget nytt med MAR och det som vi reagerade mer på var den omfattande administrativa hanteringen som följde med det nya regelverket, framförallt kring upprättande av insiderförteckningar (eller loggböcker som många fortfarande kallar det). Från att ha varit en ganska begränsad arbetsgift har det nu växt till något som får många CFO:er, bolagsjurister och IR-ansvariga att slita sitt hår. Bland de krångligare och mer tidskrävande nya kraven kan nämnas att bolagen numera måste:

  • Samla in omfattande privata uppgifter om varje insider såsom hemadress, personnummer, privat telefonnummer och ”efternamn vid födseln”.
  • Logga tider i tidszonen UTC istället för i svensk lokal tid. Det här lärde sig många var samma sak som GMT, eller svensk tid minus två timmar. Sedan gick vi över till vintertid och då blev det minus en timme…
  • Säkerställa att tidigare versioner av loggboken kan återskapas, vilket är tekniskt besvärligt om bolagen för sin loggbok i den Excelmall som FI tillhandahåller på sin hemsida.

Vi har fem noterade bolag inom Serendipity så vi hade förberett oss med god framförhållning inför 3 juli och mycket av implementationen var sådant som kunde stökas undan vid ett tillfälle. Men just loggböckerna är en mer bestående huvudvärk som måste skötas hela tiden.

Även om man vet vad man håller på med så tar hanteringen mycket tid och risken för misstag eller förbiseenden är stor. I det avseendet kan det också noteras att FI i sin tillsynspraxis sett strängt även på relativt oskyldiga slarvmissar med loggböcker och inte har dragit sig för att döma ut maxsanktionen, som från 1 februari 2017 höjdes från 1 miljon kronor till 1 miljon euro.

Det här handlar alltså om regelstyrd och repetitiv datainsamling med behov av automatiska påminnelser och tidsloggning. Det är också något som pågår hela tiden, som inte kan koncentreras till ett par timmar i veckan, vilket innebär att ansvariga personer ständigt blir avbrutna i sitt vanliga arbete. Slutligen är det en administration som ofta hamnar högt upp i organisationen, hos personer som verkligen borde fokusera på mer värdeskapande saker.

Sammanfattningsvis kände vi att det inte var för det här som vi tagit vår juristexamen och att det borde kunna utföras av en dator istället för en människa. 

Vi letade runt en del men kunde inte hitta något system eller verktyg på marknaden som både kändes pålitligt och användarvänligt. Som tur är har vi ett bolag inom Serendipity med riktigt duktiga utvecklare som är specialister just på att digitalisera manuella arbetsprocesser. Tillsammans tog vi fram verktyget InsiderLog som automatiserar och säkerställer den här hanteringen. 

Verktyget växte alltså fram ur ett internt behov men i takt med att vi började lägga till utomstående personer i våra loggböcker, till exempel externa rådgivare vid förvärvsprocesser, var det fler som fick upp ögonen för vad vi byggt och hörde av sig med förfrågningar om var de kunde skaffa den här lösningen. Då fattade vi ett beslut som nog är ganska ovanligt på de flesta juristavdelningar eller rådgivningsfirmor, nämligen att börja sälja verktyget till andra noterade bolag i samma situation. Idag har fler än 100 bolag hela vägen från Aktietorget till Large Cap börjat använda verktyget. 

Jag tror att det faktum att vi använder verktyget skarpt i vår egen verksamhet har varit viktigt. Det är inte så många som har kombinationen av jurister och utvecklare under samma tak och som dessutom själva tillämpar MAR i praktiken. Förmodligen är det så att många av de bästa produkterna är sådana som utvecklats som en lösning på ett självupplevt problem.

Jag är helt övertygad om att det på juristavdelningar runt om i landet finns mängder av andra smarta lösningar på diverse problem, som skulle kunna göra en stor nytta för branschkollegor om de bara produktifierades och tilläts lämna den egna verksamheten. Utöver den altruistiska glädjen i att få hjälpa andra finns ju också uppsidan att juristavdelningen plötsligt blir en vinstskapande verksamhet med externa intäkter, något som också förmodligen är relativt ovanligt bland svenska bolagsjurister. 

Jag har ett förflutet som advokat på storbyrå men är nu helt såld på det här sättet att tillhandahålla juridik; att investera i en lösning som kan återanvändas hundratals eller tusentals gånger, istället för att fakturera för nedlagd tid i ett projekt och sedan börja om från början igen.

Det här är därmed mitt upprop till alla er andra jurister, oavsett vilket område ni är verksamma inom, att under sommarsemestern fundera över vilka delar i er egen verksamhet som skulle kunna effektiviseras, digitaliseras och paketeras i en extern produkt.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se