Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JO vill att Kriminalvårdens användning av spotthuvor regleras

Nyheter
Publicerad: 2023-01-12 13:25
JO Katarina Påhlsson Foto: Pernille Tofte och Per Danielsson / TT

Kriminalvårdens användning av spotthuvor bör regleras.
Det anser Justitieombudsmannen som nu vänder sig till regeringen för att väcka frågan om en översyn av lagstiftningen.
– Det är uppenbart att det finns ett behov av att explicit reglera Kriminalvårdens användning av spotthuvor i syfte att åstadkomma en enhetlig och rättssäker tillämpning, säger JO Katarina Påhlsson i ett pressmeddelande.

Att JO nu väcker frågan om en reglering av Kriminalvårdens användning av spotthuvor har sin grund i en granskning som gjorts. Den visar att det finns ”betydande” skillnader i tillämpningen och hanteringen av spotthuvor inom olika delar av myndigheten.

Enligt JO kan det finnas tillfällen när sådana behövs – samtidigt som användandet bara bör ske när om det är ”oundgängligen nödvändigt”. Justitieombudsmannen anser inte att den ledning som idag finns för användandet av spotthuvor är tillräcklig – och vill nu se att detta regleras explicit.

– Det finns stora skillnader i hanteringen inom olika delar av Kriminalvården. Det varierar till exempel i vilken grad tvångsåtgärden dokumenteras, vilket bidrar till att myndigheten inte har underlag för att riktigt bedöma omfattningen av användningen. Dessutom saknas fastställda rutiner för omprövning och medicinsk personal undersöker inte alltid den intagne. Det är uppenbart att det finns ett behov av att explicit reglera Kriminalvårdens användning av spotthuvor i syfte att åstadkomma en enhetlig och rättssäker tillämpning, säger JO Katarina Påhlsson i pressmeddelandet.

JO vill se översyn av lagen

Kriminalvården anset att det räcker att frågan regleras genom deras egna föreskrifter, något JO ställer sig tveksam till. Därför har granskningsbeslutet skickats till regeringen i syfte att väcka frågan om en översyn av lagstiftningen.

– I avvaktan på en tydlig rättslig reglering behöver Kriminalvården förvissa sig om att användningen av spotthuvor omgärdas av restriktivitet, proportionalitet och enhetlighet samt korrekt dokumentation, säger Katarina Påhlsson.


Dela sidan:
Skriv ut: