Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JO: Tidsbegränsa maxgräns på åtta personer vid allmänna sammankomster

Nyheter
Publicerad: 2020-11-19 16:50
Foto: Regeringen

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant anser att ”en så extrem åtgärd” som att sätta en maxgräns på åtta deltagare vid allmänna sammankomster bör vara tidsbegränsad – inte gälla tills vidare.

Det var i måndags som regeringen gick ut med förslaget om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare tills vidare inte ska få hållas inom Sverige. Förslaget skickades ut på remiss och remissinstanserna anmodades att svara senast under torsdagen.

Justitieombudsmannen, som nu inkommit med sitt remissvar, anser att förslaget ”innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i praktiken nu förbjuds helt och utgör således en synnerligen långtgående begränsning av grundlagsskyddade fri- och rättigheter”.

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant anser dessutom att det ”saknas en djupare analys i vad mån förslaget är ändamålsenligt ur smittskyddssynpunkt och även i flera andra viktiga avseenden”. Samtidigt anser han att ”det mycket tungt vägande intresset att begränsa den ökande smittspridningen” gör att det i nuläget inte framstår som orimligt att införa begränsningen – även om den borde vara tidsbegränsad. JO avstyrker därför att begränsningen på åtta personer ska gälla tills vidare.

– En så extrem åtgärd som denna bör inte gälla tills vidare utan vara tidsbegränsad. Den korta remisstiden och urvalet av remissinstanser riskerar att medföra att konstitutionella aspekter inte blir tillräckligt belysta och inte ge tillräckliga möjligheter till en granskning i efterhand av regeringens åtgärder. Regeringskansliets beredning av förslaget inger därför betänkligheter, säger Per Lennerbrant i en presskommentar.


Dela sidan:
Skriv ut: