Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JO-kritik mot Kriminalvårdens insättningsförbud

Nyheter
Publicerad: 2021-09-24 09:40
JO Katarina Påhlsson Foto: Pernille Tofte och Per Danielsson / TT

Kriminalvårdens beslut att förbjuda intagna att ta emot andra pengar än de som betalats ut av myndigheten har medfört en ”tydlig och negativ förändring” för de intagna.
Det slår Justitieombudsmannen fast i ett färskt beslut.

Det var i slutet av februari förra året som Kriminalvårdarens dåvarande generaldirektör fattade beslutet att förbjuda de intagna att ta emot eller hantera andra pengar än de som betalats ut av myndigheten.
Beslutet väckte starka reaktioner bland många intagna och anmälningarna strömmade in till JO från såväl intagna som anhöriga.

Mot bakgrund av detta valde Justitieombudsmannen att granska beslutet och titta närmare på vilka konsekvenser det inneburit för de intagna.

”Mycket otillfredsställande”

I sitt granskningsbeslut ställer sig JO kritisk till att insättningsförbudet infördes genom ett enskilt beslut av generaldirektören, och inte genom ändringar i sina verkställighetsföreskrifter. Detta eftersom ordningen påverkat såväl förutsebarhet som tydlighet och gjort det svårt för intagna och andra att ta reda på vilka regler som gällde.

– En sådan otydlighet är mycket otillfredsställande ur ett rättssäkerhetsperspektiv och Kriminalvården förtjänar därför kritik, säger JO Katarina Påhlsson, i ett pressmeddelande.

”Tydlig och negativ förändring”

Katarina Påhlson konstaterar att insättningsförbudet inneburit en ”tydlig och negativ förändring” för de intagna – även om förbudet får anses motiverat.

– Utifrån Kriminalvårdens beskrivning om bakgrunden till beslutet framstår den ändrade hanteringen av intagnas medel i och för sig som motiverad. Men förbudet medförde en tydlig och negativ förändring. Enligt min mening kan det diskuteras om en så genomgripande ändring borde ha föregåtts av en mer omfattande utredning och genomlysning, inklusive överväganden om behovet av ytterligare författningsändringar.

JO konstaterar i beslutet också att den nya ordningen ökat vikten av att de intagna erbjuds sysselsättning för att ges möjligheten att tjäna pengar.
Bristen på sysselsättning inom myndigheten är därför ”mycket bekymmersam”.


Dela sidan:
Skriv ut: