Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JO-kritik mot Arbetsförmedlingens handläggning av lönebidrag

Nyheter
Publicerad: 2022-09-16 08:11
Foto: Simon Rehnström / SvD / TT

Arbetsförmedlingen får allvarlig JO-kritik efter en ”oacceptabel” lång handläggningstid i ett ärende om lönebidrag. Kvinnan som väntade på beslut har haft kontakt med Arbetsförmedlingen ett flertal tillfällen – utan att få svar. Efter 18 månader hade ännu inget beslut fattats i ärendet.

Under våren 2020 hittade kvinnan en praktikplats som godkändes av myndigheten. Efter praktiken diskuterades en anställning med lönebidrag, men hon har fortfarande inte fått något beslut om detta. Under tiden är hon tvungen att söka arbete, trots att hon har ett arbete som väntar.

I en anmälan som kom in till JO i oktober 2021 klagade kvinnan på Arbetsförmedlingen. JO konstaterar att det framgår av utredningen att Arbetsförmedlingen inledde ett ärende om lönebidrag redan den 20 juli 2020. Vid tidpunkten för myndighetens remissvar i januari 2022 uppgick handläggningstiden till över 18 månader, och det hade ännu inte fattats något beslut i ärendet. 

”Mycket kritisk”

”En så lång handläggningstid är helt oacceptabel”, skriver JO som konstaterar att handläggningen har varit påfallande passiv.

”Jag är mycket kritisk till Arbetsförmedlingens handläggning. Eftersom en anställning med lönebidrag inte påbörjas förrän myndigheten har fattat beslut i frågan har en utdragen handläggningstid stor påverkan både för den arbetssökande och för den potentiella arbetsgivaren”, skriver JO vidare.

JO uppger att det åtminstone vid tidpunkten för de handläggningsåtgärder som vidtogs i mars 2021 måste det ha stått klart för Arbetsförmedlingen att avgörandet i ärendet skulle bli väsentligt försenat. 

”Trots det underrättade Arbetsförmedlingen inte arbetsgivaren om väsentlig försening, och myndigheten har inte heller dokumenterat vilka eventuella överväganden den gjorde kring detta”, skriver JO.

Flertal kontakter med Arbetsförmedlingen – utan svar

Vidare noterar JO att kvinnan vid flera tillfällen varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och ställt frågor om ärendet utan att ha fått svar på dessa. 

”Det ingår naturligtvis i serviceskyldigheten att besvara frågor från enskilda, och Arbetsförmedlingen har brustit i detta genom att inte svara på AA:s frågor”, skriver JO.

JO är också kritisk till Arbetsförmedlingens dokumentation i ärendet.

”Sammanfattningsvis anser jag att det finns så stora brister i Arbetsförmedlingens handläggning av ärendet om lönebidrag att dessa sammantaget leder till allvarlig kritik från min sida. Jag förutsätter att myndigheten vidtar de åtgärder som krävs för att något liknande inte ska inträffa igen”, skriver JO.


Dela sidan:
Skriv ut: