Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JK vill inte låta Lambertz förhöra kvinnan som anmälde våldtäkt

Nyheter
Publicerad: 2021-09-14 14:20
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

Göran Lambertz vill förhöra den kvinna som anmälde honom för våldtäkt – i syfte att påvisa fel och brister i utredningen.
Detta tycker hans motpart, staten, är onödigt eftersom de fel och brister han påpekat ”aldrig kan leda till – eller ens bidra till – slutsatsen att fel, försummelse eller tjänstefel har förekommit”.

I mitten av november ska Göran Lambertz och staten mötas i Stockholms tingsrätt för att processa om den stämning som Lambertz lämnade in tidigare i år.
Bakgrunden är det frihetsberövande han utsattes för i samband med att han misstänktes för våldtäkt av en yngre kvinna på julafton förra året.

Dagens Juridik har tidigare rapporterat att Göran Lambertz kräver staten på en miljon kronor – men att staten endast medgivit ett skadestånd på cirka 18 000 kronor till följd av det felaktiga frihetsberövandet.
Sedan stämningsansökan inkom till Stockholms tingsrätt i våras har parterna haft ett förberedande sammanträde, men också inkommit med flertalet yttranden och bilagor med bäring på ärendet.

Vill förhöra målsäganden och åklagaren

Så sent som den sista augusti yttrade sig staten, genom JK, bland annat över en del av den bevisning som Göran Lambertz åberopat. Av yttrandet framgår bland annat att Lambertz åberopat vittnesförhör med målsäganden i våldtäktsmålet. Hon är tänkt att höras över de fel och brister som Lambertz påpekat i utredningen. Till styrkande av dessa omständigheter har Lambertz också åberopat förhör med åklagaren som drev förundersökningen.

Justitiekanslern skriver i sitt yttrande att man saknar ”tillräcklig kännedom” om målsägandens tidigare personliga förhållanden för att kunna vitsorda några av de omständigheter som omfattas av det aktuella bevistemat, men konstaterar att ”omständigheterna saknar betydelse i målet”.

Vill få förhöret med målsäganden avvisat

Enligt JK spelar det ingen roll om de omständigheter som Göran Lambertz åberopat skulle bevisas ”fullt ut” eftersom detta ändå inte skulle innebära att polis och åklagare gjort sig skyldiga till skadeståndsgrundande fel, försummelse eller tjänstefel.
JK pekar på att myndigheterna inte varit skyldiga att göra en ”så djupgående undersökning av målsägandens personliga förhållanden” att sådana omständigheter som Lambertz redovisat hade blivit blottlagda. Enligt JK skulle en sådan grundläggande undersökning snarare leda till att en målsägande får hela sitt liv rutinmässigt utrett – vilket skulle vara problematiskt ur integritetssynpunkt.

Justitiekanslern hävdar att det framstår som ”uteslutet” att myndigheternas underlåtenhet att djupare utreda målsägandens förflutna skulle vara skadeståndsgrundande – även om det i efterhand skulle konstateras att sådan utredning varit påkallad.
Från statens sida framstår det, enligt JK, som självklart att en rad av de omständigheter som lyfts fram av Göran Lambertz angående utredningen ”aldrig kan leda till – eller ens bidra till – slutsatsen att fel, försummelse eller tjänstefel har förekommit”.

Mot bakgrund av detta yrkar staten att vittnesförhöret med målsäganden i våldtäktsutredningen ska avvisas samt att förhören med åklagaren ska avvisas i de delar som gäller dessa omständigheter.

FOTNOT: Sedan JK:s yttrande inkom har Göran Lambertz inkommit med en reviderad slutlig bevisuppgift och ännu ett yttrande. Dessa är dock hemligstämplade av tingsrätten.


Dela sidan:
Skriv ut: