Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JK: Tingsrätts krav missgynnar jurister utanför domsagan

Nyheter
Publicerad: 2022-11-24 14:22
Alingsås tingsrätt

Alingsås tingsrätt har satt upp riktlinjer för att förordna försvarare och andra rättsliga biträden som ”missgynnar jurister som inte har huvudsakligt verksamhetsställe inom domsagan”. 
Det konstaterar Justitiekanslern som nu riktar kritik mot tingsrätten.

Vid årsskiftet började Alingsås tingsrätt tillämpa nya riktlinjer för att föra upp advokater och jurister på sina förordnandelistor, alltså de listor från vilka offentliga försvarare och andra rättsliga biträden utses av tingsrätten.

Dessa riktlinjer innebär bland annat att den som förordnas ska ha sitt huvudsakliga verksamhetsställe med klientkontor inom tingsrättens så kallade domssaga. Dessutom ska den som förs upp på listan över de som kan förordnas under häktningsjour ha varit advokat i minst tre år – och för den som vill vara med på listan över särskilda företrädare för barn krävs fem års yrkesverksamhet för såväl advokater som biträdande jurister.

Domstolen vilseleddes av jurister

De nya riktlinjerna har lett till klagomål samt även en anmälan till Justitiekanslern, som nu har granskat tingsrätten.

Enligt anmälarna är tingsrättens krav på att man som jurist ska ha sitt huvudsakliga verksamhetsställe inom domsagan inte objektivt eller sakligt motiverat, strider mot regeringsformens likabehand­lings­princip och innebär en obefogad och allvarlig konkurrensbegränsning.

Under granskningen lät JK tingsrätten och Advokatsamfundet yttra sig över riktlinjerna. Tingsrätten anförde, bland annat, att det tidigare förekom att jurister som stått på listorna ”vilseledde domstolen om att de hade mottagningskontor inom domsagan” samt att storleken på listorna ökat ”drastiskt” när man 2015-2016 ändrade riktlinjerna så att det enbart krävdes ett mottagninskontor inom domsagan. Tingsrätten pekade också på att även Borås tingsrätt, som man delar helgjoursverksamheten med, kräver att den som ska ta häkningsjoursuppdrag ska ha huvud­sakligt verksamhetsställe inom domsagan. Enligt tingsrätten är riktlinjerna sakliga och objektiva.

Advokatsamfundet var av en annan åsikt och ifrågasatte om kraven på erfarenhet och huvudsakligt verksamhetsställe var förenliga med kraven på saklighet, objektivitet och normmässighet som finns i Regeringsformen.

Kostnadsminskning inte godtagbart skäl

Advokatsamfundet och anmälarna får nu medhåll av Justitiekanslern – som riktar kritik mot tingsrätten. I ett färskt beslut skriver JK att ”kravet på huvudsakligt verksamhetsställe inom domsagan innebär en faktisk konkurrensbegränsning för de jurister som har huvudsakligt verksamhetsställe på någon annan ort”.

JK konstaterar vidare att det faktum att tingsrättens tidigare ordning innebar att det fanns personer på listorna som tingsrätten hade liten kännedom om inte kan anses utgöra ett sakligt motiverat skäl för att införa det krav på huvudsakligt verksamhetsställe inom domsagan som gäller nu.

”Detsamma gäller beträffande det av tingsrätten åberopade skälet att det enligt den tidigare ordningen förekom jurister som vilseledde tingsrätten om att de hade mottagningskontor på orten”, skriver JK som inte heller anser att tingsrätten kan motivera kravet på huvudsakligt verksamhetsställe inom domsagan med att man vill hålla nere kostnaderna för rättsliga biträden. Inte heller är det faktum att man vill ha samma krav som Borås tingsrätt anses av JK vara ett godtagbart skäl.

”Missgynnas” av riktlinjerna

Vid en sammantagen bedömning anses alltså tingsrättens krav på huvudsakligt verksamhetsställe inom domsagan inte sakligt motiverade – och innebär, enligt JK, ”att jurister som inte har huvud­sakligt verksamhetsställe inom domsagan missgynnas på ett sätt som inte är godtagbart”.

Ett krav på mottagningskontor anses dock godtagbart och JK har inga invändningar mot erfarenhetskraven.


Dela sidan:
Skriv ut: