Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Jävig advokat nekade till att ha rådgivit klients ex-fru

Nyheter
Publicerad: 2023-09-19 13:28

En advokat företrädde ex-maken till en kvinna som han tidigare hjälpt med juridisk rådgivning – och lämnade sedan felaktig information om detta till samfundet.
Nu varnas han av disciplinnämnden som slår fast att han åsidosatt god advokatsed i två fall.

En kvinna vände sig till en advokat för att få juridisk rådgivning och berättade, under ett möte, om sin situation.

Senare upptäckte hon att advokaten företrädde hennes före detta make mot henne i fråga om vårdnad samt i ett ärende om brott. Under förhandlingen tog advokaten upp omständigheter som hon berättat om under sitt möte med honom.

Nekade till att han träffat kvinnan

I ett yttrande till samfundet tillbakavisade advokaten de anmärkningar som riktats mot honom i anmälan. Han vidgick att han företrätt hennes ex-make och uppgav att tvisten avslutades i samband med att hans klient medgav anmälarens yrkanden.

Innan han åtog sig uppdraget för ex-maken hade han gått igenom ärendet och kunnat konstatera att någon jävssituation inte förelåg. Anmälaren finns inte i hans klientregister och han hade aldrig träffat motparten innan han åtog sig uppdraget för ex-maken. Hon hade aldrig betalat någon rådgivningsavgift och advokaten säger sig inte heller ha något minne av att han skulle ha haft ett anonymt samtal med henne på det sättet som hon redogör för i sin anmälan.

Till sin anmälan hade anmälaren dock bifogat ett utdrag från en app genom vilken hon betalat 1 800 kronor och mottagaren är advokaten. Meddelandet som angavs vid betalningen var hennes eget namn.

I ett sista yttrande till samfundet erkände advokaten att han begått ett misstag och kommer att se över sina rutiner för att förebygga sådana misstag.

Varnas nu

Disciplinnämnden beslutar nu att varna advokaten som anses ha åsidosatt god advokatsed i två avseenden när han dels lämnat felaktig information till samfundet i sitt första yttrande och dels åtagit sig ett uppdrag i ett ärende där han var jävig.


Dela sidan:
Skriv ut: