Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Jakten på Allra-miljonerna: bostadsrätt skrevs över på hustru

Nyheter
Publicerad: 2021-09-24 09:18
Foto: Eric Tagesson/DJ

Kronofogden stöter på patrull vid utmätning av Oak Capitals tidigare vd:s bostadsrätt. Anledningen är ett bodelningsavtal, underskrivet ett par veckor efter den friande tingsrättsdomen.

Pensionsmyndigheten och Kronofogden stöter återigen på patrull i jakten på kvarstadsmiljonerna som ska täcka skadeståndsanspråket efter den fällande domen mot männen i Allra och Oak Capital.

Just nu pågår en tvist mellan Pensionsmyndigheten och Kronofogden som ena parten och Oak Capitals tidigare vd och hans hustru som den andra parten.

Utmätning av bostadsrätt

Tvisten rör en utmätning av en bostadsrätt på Lidingö. Kronofogden har i ett beslut från den 7 september 2021 uppgett att halva bostadsrätten ska utmätas då den är en del av den kvarstad som ska täcka Pensionsmyndighetens skadeståndsanspråk.

Oak Capitals vd och hans hustru yrkar att tingsrätten ska undanröja utmätningsbeslutet då han inte längre äger halva bostadsrätten. Hans ombud noterar att Kronofogden inte ens har prövat om han faktiskt äger halva bostadsrätten utan har bara dragit slutsatsen att det ”får anses framgår” att han äger halva bostadsrätten.

Skrev över på hustrun

Drygt tre veckor efter den friande domen i Stockholms tingsrätt skrev Oak Capitals tidigare vd och hans hustru under ett bodelnigsavtal som innebar att hon äger 100 procent av den tidigare gemensam-ägda bostadsrätten på Lidingö. 

Den vid tillfället gemensamma bostadsrätten, som ägdes till lika delar, hade i februari 2020 ett uppskattat marknadsvärde om 10,5 miljoner kronor. Den var dock belånad med drygt 8,8 miljoner kronor hos Ålandsbanken.

Oak Capitals tidigare vd å sin sida tillskiftades samtliga aktier i sitt privata bolag, som enligt bodelningsavtalet beräknades till motsvarande nettobelopp som bostadsrätten inklusive bohag och lösöre.

Enligt parets ombud har bodelningsavtalet full civilrättslig giltighet mellan parterna.

”Civilrättsligt har äganderätten utan tvivel övergått till N.N genom avtalet den 17 februari 2020 och det har inte ens påståtts att avtalet skulle vara ogiltigt eller på annan grund sakna rättsverkan”, skriver ombudet i överklagandeskriften.

Tingsrätten meddelar den 17 september 2021 att verkställighet av utmätningen tills vidare inte får ske.

Liknande avtal mellan man och hustru

Dagens Juridik har tidigare skrivit om att Pensionsmyndighetens kamp att få ut kvarstadsmiljoner från Alexander Ernstberger och Allra-grundaren David Persson-Rothman.

Den senare har sålt en villa på Värmdö för 28 miljoner kronor den 5 juni 2020. Fastigheten hade tidigare varit belagd med kvarstad för Pensionsmyndighetens fordran, men kvarstaden hävdes efter tingsrättens friande dom. Av köpeskillingen gav Persson-Rothman 8 miljoner kronor i gåva till sin sambo. Fem dagar före gåvan hade hon förvärvat en bostadsrätt för cirka 9,2 miljoner kronor. Gåvan har gått till att finansiera förvärvet av bostadsrätten som ägs till 100 procent av Persson-Rothmans sambo men där båda är folkbokförda.

Pensionsmyndigheten har anmält ett enskilt anspråk mot Allra-toppens sambo. Pensionsmyndighetens anspråk uppgår till drygt 8 miljoner kronor, motsvarande det belopp som David Persson-Rothman gav i gåva till henne. 

Allra-toppen Alexander Ernstberger och hans hustru hade ett liknande upplägg där hustrun genom gåva fick halva Lidingöfastigheten, som för några år sedan köptes för omkring 50 miljoner kronor. Fastigheten var tidigare belagd med kvarstad. Av handlingarna från Stockholms tingsrätt, som Dagens Juridik tagit del av, framgår att kvinnan nu är skäligen misstänkt för medhjälp till grov oredlighet mot borgenär – i detta fall Pensionsmyndigheten.

Vidare framgår det av Pensionsmyndighetens granskningar att det kommit fram uppgifter om att Alexander Ernstbergers bolag Whirlybird Financial Services och dess dotterbolag Whirlybird Aircraft Leasing under 2020 har lånat ut cirka 21 miljoner kronor till Ernstbergers brors bolag. Lånen har förfallodatum som ligger flera år fram i tiden. 

Enligt Pensionsmyndigheten har såväl Alexander Ernstberger som David Persson-Rothman vidtagit förmögenhetsdispositioner om i vart fall 100 miljoner kronor för att undandra egendom från Pensionsmyndigheten.  


Dela sidan:
Skriv ut: