Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Isolering av häktade – svensk rätt utmärker sig efter 25 år av internationell kritik”

Debatt
Publicerad: 2015-10-21 09:25

DEBATT – av Arvid Gudmundsson, jur stud, Lunds universitet och debattansvarig för Juridiska Föreningens arbetsmarknadsdagar (JiA-dagarna)

 

Sverige har i över 25 år kritiserats av FN:s och Europarådets tortyrkommittéer för våra långa häktningstider och omfattande bruk av restriktioner.

Restriktioner är i många fall ett lite finare ord för isolering. För i praktiken har den misstänkte efter en häktesförhandling i åtskilliga fall förflyttats till en tillvaro som innebär 23 timmar om dygnet i en häktescell. Den enda omväxling som står till buds är en ensam entimmespromenad på en rastgård på taket. Kontakten med andra människor består nästan uteslutande av korta nödvändiga möten med häktespersonal eller det juridiska ombudet.

Trots återkommande kritik har det gjorts relativt små förbättringar från den svenska statens sida. Den största lagändringen som skett på området är att restriktionsbeslutet har flyttas från åklagaren till domstolen. Det finns dock fortfarande exempelvis ingen maxgräns för vare sig häktningstiden eller isoleringen utan den upphör först när ett eventuellt åtal väckts och en dom slutligen meddelas.

Den ursprungliga kritiken från Europarådets första besök 1991 har alltså kvarstått och Sverige utmärker sig numera i en europeisk jämförelse: restriktioner används alltför ofta och det är särskilt allvarligt i kombination med en lång häktningstid.

Det allvarliga psykiska lidandet har kvarstått: idag har ett par personer i Sverige som suttit isolerade i över två år. Konsekvensen är att vi börjar närma oss det som i Europakonventionens artikel 3 kallas för grym och omänsklig behandling.

Detta är givetvis inte godtagbart i en rättsstat och en förändring borde ha ägt rum vid det här laget. Förhoppningsvis är den utredning som regeringen tillsatte i somras ett steg på vägen[1].

På juristprogrammet lär vi oss gällande rätt, men vi lär oss mindre om vad en jurist ska göra när gällande rätt uppenbarligen inte är ”rätt”. I frågan om häktning och restriktioner tycks det till och med vara så att gällande rätt strider, eller i vart fall ligger farligt nära att strida mot, grundläggande rättigheter.

Lagen, det vill säga vad som ska anses ange vad som är rätt och fel, ändras av våra politiker i riksdagen och regeringen och det är kanske här ett av de största problemen ligger. Det har under lång tid saknats politisk vilja att förändra svensk häktningspraxis och man kan fråga sig varför? Den krassa sanningen låter jag en före detta mångårig riksdagsledamot stå för: så länge det inte finns ett stort intresse och engagemang för frågan från allmänhetens sida kommer den alltid hamna i skymundan för frågor som lockar fler väljare.

Frågan om häktning och isolering berör emellertid rättsstaten och mänskliga rättigheter, någonting som vi i Sverige generellt har ett stort engagemang för. Därför finns det goda förutsättningar att väcka en större allmän opinion.

Vi på Juridiska Föreningen i Lund arrangerar under våra arbetsmarknadsdagar (JiA[2]) en paneldebatt om häktning och restriktioner, där ett av syftena är att sprida kunskap och större kännedom om detta högst intressanta och angelägna ämne.

Debatten handlar om hur situationen kan förbättras på ett märkbart sätt och vem som är ansvarig för att driva igenom den förändringen. Intresset är stort bland våra juriststudenter och det tar jag som ett tecken på att frågan kan och borde ligga högre upp på agendan.


[1] Dir. 2015:80: ”Färre i häkte och minskad isolering”.

[2] JiA står för Juristen i Arbete och pågår under denna vecka.

 

 

Debatt ikväll i Lund

 

”Häktning och isolering – hur ska sprickan i den svenska rättsstaten åtgärdas och vem är ansvarig?”.

Debatten hålls ikväll, onsdagen den 21 oktober, klockan 18.00 i AF-borgen. Arrangör är Juridiska föreningen i Lund i samarbete med JiA-dagarna 2015.

Medverkande i debatten:

Thed Adelswärd – chefsrådman

Anders Backman – häkteschef

Annika Hirvonen (MP) – vice ordförande justitieutskottet

Anna Håkansson – vice chefsåklagare

Jesper Montan – försvarsadvokat

Anders Ygeman (S) – inrikesminister

Moderator är fakultetens lektor i straffrätt – Sverker Jönsson.

Ytterligare information: debatt.jia@jf.se

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: