Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Investor säljer Grand Group och fastigheten Grand Hôtel till FAM

Nyheter
Publicerad: 2021-04-19 09:01
Grand hotel. Foto: Henrik Montgomery/TT Kod: 10060

Investor säljer Grand Group och Grand Hôtel till Wallenbergarnas FAM. Det totala transaktionsvärdet uppgår till 3,9 miljarder kronor.

Patricia Industries, en del av Investor, och dess dotterföretag Vectura, har ingått avtal om att sälja Grand Group och fastigheten Grand Hôtel till FAM, som ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Transaktionen inkluderar hotellverksamheterna Grand Hôtel, Lydmar Hotel och The Sparrow Hotel, samtliga belägna i Stockholm, samt fastigheten Grand Hôtel.

Transaktionsvärdet

Det totala transaktionsvärdet uppgår till 3,9 miljarder kronor, varav cirka 0,3 miljarder kronor Grand Group och cirka 3,6 miljarder kronor för fastigheten Grand Hôtel. Nettolikviden uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor efter amortering av skuld inom Vectura. 

– Grand Groups ledning har gjort ett mycket bra arbete med att utveckla verksamheten, vilket har lett till att kunderbjudandet och effektiviteten stärkts. Över tid har vi emellertid landat i slutsatsen att hotellsegmentet inte är i linje med våra investeringsprioriteringar. Därför är det ett naturligt steg för oss att avyttra innehavet till FAM, en ny och resursstark långsiktig ägare som kan fokusera på att vidareutveckla Grand Group. Avyttringen bidrar till ytterligare fokusering av vår portfölj, säger Investors vd Johan Forssell.

– FAM är ett nytt bra hem för Grand Group. Försäljningen frigör resurser som vi kommer att använda för att fortsätta att utveckla Patricia Industries och våra befintliga innehav. För Vectura innebär avyttringen av fastigheten Grand Hôtel att företaget kan fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet inom samhällsfastigheter och kontor, säger Christian Cederholm, chef för Patricia Industries.

EY anlitad för fairness opinion

Investor uppger att givet den nära relation som råder mellan Investor och FAM har värderingen och övriga villkor i transaktionen utvärderats av tredje part. I detta fall har Investor anlitat EY för en övergripande bedömning (fairness opinion) av transaktionen.

Vidare uppger Investor att besluten i respektive styrelse har naturligtvis tagits utan deltagande av ledamöter som skulle kunna antas ha intressekonflikt.

Transaktionen förväntas slutföras, efter myndighetsgodkännande, under det andra kvartalet 2021. 


Dela sidan:
Skriv ut: