Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Investeringsrådgivare döms för cross market-manipulation

Nyheter
Publicerad: 2021-06-08 09:13
Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT

En investeringsrådgivare döms för marknadsmanipulation efter att ha handlat på Nasdaq i syfte att påverka kursen på derivat på IG Markets. Enligt tingsrätten har mannens agerande gett vilseledande signaler även på Nasdaq.

En man, som har arbetat med pensionsförsäkringar där han på uppdrag av arbetsgivaren köpte fonder till pensionssparare, har fått villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar efter grov marknadsmanipulation. Stockholms tingsrätt förverkar även 105 000 kronor såsom utbyte av brott.

Ekobrottsmyndighetens åklagare Jan Leopoldson beskriver att mannen har handlat i aktien Anoto Group under perioden 15 januari 2018-10 september 2018 samt i Pricise Biometrics under perioden 25 juli 2018 till 9 september 2018. Genom handeln och orderläggningen har mannen gett falska och vilseledande signaler avseende marknadspris, utbud och efterfrågan i aktierna.

Cross market-manipulation

”Han har därvid genom handel påverkat senast betalt och genom orderläggning påverkat spreaden i aktierna. Handeln och orderläggningen har inte varit kommersiellt motiverad utan har genomförts i syfte att påverka spreaden på ett sådant sätt att Xxx Xxx (mannen reds. Anm.), under samma handelsdagar på marknadsplatsen IG Markets i London, Storbritannien, skulle kunna genomföra handel i till aktierna relaterade CFD-derivat till förmånliga priser”, framgår det av domen.

Av gärningsbeskrivningarna framgår det att mannen under perioderna genomförde 16 vändningar i Precise och 140 stycken vändningar i Anoto Group där han genom sina säljorder justerade spreaden i aktierna på Nasdaq på ett sådant sätt att han kunde köpa CFD-derivat på IG Markets till ett lägre pris än vad han annars hade kunnat göra. 

På motsvarande sätt justerade mannen köporder i spreaden i aktierna på ett sådant sätt att han kunde sälja CFD-derivat till ett högre pris än vad han annars hade kunnat göra. Varje ”vändning” består således av två transaktioner på IG Markets. 

Vid de 16 ”vändningarna” i Pricise Biometrics föregicks vid 24 tillfällen transaktioner på IG Markets av orderläggning på Nasdaq OMX. Vid de 140 ”vändningarna” i Anoto Group föregicks vid 216 tillfällen transaktioner på IG Markets av orderläggning på Nasdaq OMX. 

Vinsten från vändningarna

Enligt åklagaren har mannens vinst från ”vändningarna” i CFD-derivaten kopplade till Pricise Biometrics uppgått till 12 460 kronor (före avdraget courtage). Vidare uppger åklagaren att mannens vinst från vändningarna i CFD-derivaten kopplade till Anoto Group har uppgått till 108 189 kronor. Den totala vinst från ”vändningarna” i CFD-derivaten har därmed uppgått till 120 649 kronor, före avdraget för courtaget, enligt åklagaren. 

Av domen framgår det att mannen har erkänt gärningen som åklagaren påstår. Tingsrätten konstaterar att åklagaren har bevisat att mannen har handlat med aktier på Nasdaq i enda syfte att påverka kursen på derivat på en annan marknad. Vidare konstaterar tingsrätten att mannens orderläggning på Nasdaq sällan lett till avslut men att hans orderläggning trots detta påverkat aktiernas spread.

”Då aktiens spread kan vara en viktig informationskänna för den som handlar med aktier har Xxx Xxx falska orderläggning gett vilseledande signaler även såvitt avser de aktier som han handlat med på Nasdaq”, skriver Stockholms tingsrätt.

Väl medveten om påverkan på derivaten

Vidare skriver Stockholms tingsrätt att mannen varit väl medveten om att orderläggningen på Nasdaq inte varit genuin utan enbart för att påverka priset på derivaten på IG Markets.

”Han måste ha förstått att orderläggingen gav vilseledande signaler även såvitt avser aktierna på Nasdaq. Detta har dock inte hindrat honom från att fortsätta den falska orderläggningen i syfte att påverka kursen på derivaten på IG Markets”, skriver domstolen och konstaterar att gärningen därför begåtts med uppsåt.

Tingsrätten anser att det först sig om en ”omfattande manipulation” eftersom handeln har pågått under lång tid och innefattat många transaktioner. Vidare skriver tingsrätten att handeln skett systematiskt på två olika marknader, vilket gjort manipulationen svårare att upptäcka.

Påföljden bestäms till villkorlig dom med 160 timmars samhällstjänst med ett alternativstraff om sex månaders fängelse, framgår det av domen.

En nämndeman var skiljaktig och ansåg inte att gärningen skulle rubriceras som grovt brott och pekade på att handeln ”måste anses ha gett en blygsam effekt på marknaden”.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
crossmarket-dom

Dela sidan:
Skriv ut: