Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Internationella investerare återvänder till svenska marknaden

Nyheter
Publicerad: 2020-10-06 08:55
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Under tredje kvartalet återvände internationella investerare som nettoköpare på den svenska fastighetsmarknaden och aktiviteten skedde främst i landets större städer. Det framgår av Cushman & Wakefields analys.

Enligt Cushman & Wakefields analys av förra kvartalets transaktionssiffror har pandemiutbrottet en fortsatt inverkan på marknaden.

Tredje kvartalet 2020 visade en klart lägre totalvolym, 28,4 miljarder kronor, jämfört med samma period under åren 2018 då transaktionsvolymen låg på 52,9 miljarder kronor, och jämfört med 2019 då transaktionsvolymen låg på 71,6 miljarder kronor.

Internationella investerare har dock hittat tillbaka till den svenska fastighetsmarknaden och står för cirka 30 procent av den totala förvärvsvolymen under kvartalet. Det är främst amerikanska och brittiska köpare som har varit aktiva under perioden, medan svenska aktörer står för drygt 85 procent av försäljningsbasen.

Bostadssegmentet fortsätter växa

De mest aktiva förvärvarna under perioden har främst varit svenska och internationella fastighetsfonder och institutioner. Siffrorna visar också att privatägda fastighetsbolag, börsnoterade företag och offentlig sektor var nettosäljare. Det är främst transaktioner i intervallet 200-499 miljoner kronor och 1-1,999 miljarder kronor som har genomförts.

38 procent av volymen ligger inom bostadsegmentet, som fortsätter att växa kraftigt.

– Det är uppenbart att marknaden förlorade en viss fart efter sommaren, säkert kopplat till det faktum att nya avyttringsdiskussioner inte startades under sen vår och under sommaren till samma utsträckning som under ett normalt år. Vi ser för närvarande att den totala transaktionsvolymen är något lägre under tredje kvartalet, samtidigt som önskan att köpa definitivt är tillbaka, säger Annika Edström, chef för What’s Next / Research på Cushman & Wakefield.

Stockholm har återvänt starkt

Stockholm har återvänt starkt med nästan 40 procent av transaktionsvolymen under tredje kvartalet. Västra Götalands och Skåne län har också båda en större andel av den totala volymen i förhållande till resten av landet, en tydlig förändring från andra kvartalet då majoriteten av transaktionerna ägde rum i regionala eller mindre städer.

– Prognosen från Riksbanken om en nästan oförändrad reporänta under de närmaste tre åren i kombination med förbättrade finansieringsmöjligheter och en aktiemarknad som berör rekordnivåer talar för fortsatt tillgångsinflation. De segment som bedöms utvecklas bäst i termer av värde och där vi redan har sett ökad aktivitet efter sommaren är de där investerare och finansiärer anser att driftsnettot och restvärdesrisken är låg. Dessa segment inkluderar samhällsfastigheter, bostäder, logistik och lager och lätt industri i och runt Sveriges större städer, säger Anders Elvinsson, chef för värdering och strategisk rådgivning på Cushman & Wakefield.

Regioner som sticker ut med höga volymer under årets tredje kvartal är Stockholm, 11 miljarder kronor, Västra Götaland, 4,7 miljarder kronor och Skåne, 5,3 miljarder kronor, tillsammans utgör de nästan 74 procent av den underliggande transaktionsvolymen.


Dela sidan:
Skriv ut: