Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Integritetsmagistrarna på Datainspektionen fortsätter att grumla spelreglerna för drönare”

Debatt
Publicerad: 2017-03-17 09:45

DEBATT – av Knut Johansen, PhD, Scientific Engineering QED, ombud i HFD-målen

 

Generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö på Datainspektionen skriver i DN den 2 mars att det går att få tillstånd att flyga med drönare. Det är vilseledande. Förvaltningsrätten har 2017-02-10 i HFD-målet slagit fast att lagen gäller, därför ges inte tillstånd, även med beaktande av Datainspektionens nya instruktioner, ”kameran används inte för att förbygga, avslöja eller utreda brott”.

Om man ändå skulle få tillstånd, så måste bildmaterialet raderas efter två månader – en ståndpunkt som Datainspektionen driver hårt, till exempel mot Räddningstjänsten i Västervik (mål 3103-16 Kammarrätten i Jönköping). Ett tillstånd för tusentals kronor är föga värt.

Kristina Svahn Starrsjö skriver vidare: ”Det som skett är att Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att drönare omfattas av kameraövervakningslagen.”

Så är det inte utan domen gäller ett specifikt fall under speciella förutsättningar. Dessutom så har ingen visat att HFD-domen skulle vara korrekt. För fakta – se remissvar här.

Det är viktigt att säkerställa seriösa drönar-aktörers verksamhet, samtidigt som integriteten säkras. Detta kan uppnås genom att pröva grundlagarna (mål 5694-16 i HFD) men då måste prövningstillstånd beviljas.

Genom att åberopa näringsfriheten i regeringsformen så möjliggörs att professionella aktörer kan använda drönare för berättigade ändamål samtidigt som övervakning och kränkande fotografering även fortsättningsvis regleras. Det nya lagförslaget är således helt onödigt.

”Integritetsmagistrarna” på Datainspektionen fortsätter att grumla spelreglerna, genom att angripa en sedan 40 år fungerande teknikoberoende lag och göra tolkningar som inte har stöd i lagen eller förarbetena.

Gäller inte lagen? Till exempel kameraövervakningslagen 10 § 1? Datainspektionen har under rättsprocessen på de avgörande punkterna lämnat felaktiga uppgifter som okritiskt har svalts av HFD. Hur kunde det ske?

Ett exempel där Kristina Svahn Starrsjö vilseleder HFD i sitt yttrande är då hon angående 10 § 1 skriver: ”En drönare är dessutom något helt annat än de maskiner som nämns i förarbetena JuU 1978/79:35 s. 2 ff.)

Varför tar Datainspektionen upp uråldriga förarbeten till en obsolet lag och undviker aktuella förarbeten till kameraövervakningslagen som prop. 2012/13:115? Propositionen tar upp ” obemannade flygfarkoster” och förtydligar:

Vissa av kamerorna används i syfte att underlätta vid framförandet av fordonet, fartyget eller luftfartyget… Sådana kameror är inte avsedda för övervakning av enskilda personer. Denna form av övervakning kan omfattas av undantaget från tillståndsplikten… 10 § första stycket 1… som gäller för kameror på fordon m.m. som används av trafiksäkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön”.

Upplysningsvis, så har Datainspektionen gått ut med att kameror på stativ är att betrakta som övervakningskameror. I Datainspektionens yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen anför de att kriterierna för tillståndsplikt rör sig om sekunder och gäller icke handhållna kameror.

Nu blir det besvärligt med naturfotografi, sportfotografi, bröllopsfotografi, mm. Tyvärr – seriösa aktörer gråter.

 

 


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se