Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte mutbrott när personlig assistent utsågs till testamentstagare

Nyheter
Publicerad: 2021-10-12 09:04

Det var inte tagande av muta när en kvinna utsåg sin före detta personliga assistent till universell testamentstagare, anser såväl hovrätten som tingsrätten. Förordnandet anses ha haft sin grund i deras vänskapsförhållande snarare än tjänsten. Den personliga assistenten döms dock för att ha mottagit två gåvor om totalt 430 000 kronor.

En numera framliden kvinna led av en svår sjukdom som innebar att hon behövde hjälp all vaken tid. Kvinnan hade sedan tidigare ett vänskapsförhållande med en 69-årig man och år 1999 anställdes han som hennes personliga assistent.

I juli 2014 genomförde kvinnan två banköverföringar om totalt 430 000 kronor till 69-åringen. Under hösten 2015 avslutades 69-åringens anställning som personlig assistent efter påstått fusk med tidrapporteringen.

Upprättade ett testamente

I maj 2016 upprättade kvinnan ett testamente enligt vilket all kvarlåtenskap, med undantag för vissa legat, skulle gå till 69-åringen. I april året därpå upprättades ett nytt testamente där 69-åringen alltjämt skulle vara universell testamentstagare.

Mannen åtalades i september 2019 för grovt tagande av muta till följd av värdeöverföringarna.

Han förnekade brott men vidgick de faktiska omständigheterna. 69-åringen uppgav att han lärt känna den äldre kvinnan när han arbetade i tunnelbanan. Den första gången de träffades hjälpte han henne med matkassar som hon bar på. Därefter hade de telefonkontakt och han kom sedan att besöka henne. När kvinnans tillstånd försämrades bad hon honom att bli hennes personliga assistent, vilket han gick med på. Trots att han tvingats sluta som personlig assistent fortsatte han att besöka kvinnan ett par gånger i veckan. De planerade resor ihop och även hans barn hälsade på henne ibland.

Två gåvor var mutbrott

Tingsrätten fann att de två gåvor som 69-åringen mottagit år 2014 var att betrakta som grovt mutbrott. Vid denna tidpunkt befann sig den äldre kvinnan i en särskild beroendeställning till 69-åringen, varför överföringarna inte kan anses ha varit grundade på deras vänskapsförhållande. 

Beträffande testamentet konstaterades att båda testamentena upprättades efter att 69-åringen slutat som personlig assistent. Enligt domstolen är det utrett att deras vänskap inleddes innan mannen ens var personlig assistent. Det ansågs även klarlagt att 69-åringen fortsatte att besöka kvinnan efter att han fått sluta. 

Den jurist som upprättade 2017 års testamente uppgav att kvinnan vidhöll att 69-åringen skulle ärva henne. På fråga från juristen berättade kvinnan att han var en vän. Enligt tingsrätten tyder allt på att det verkligen var kvinnans vilja att 69-åringen skulle vara universell testamentstagare och att denna vilja grundats i vänskapsförhållandet. Eftersom det saknas tjänstesamband skulle åtalet ogillas i denna del. 

Han dömdes för grovt tagande av muta till villkorlig dom i kombination med dagsböter.

Hovrättens bedömning

Åklagaren överklagade till Svea hovrätt och yrkade att 69-åringen även skulle dömas testamentsförordnandet. Mannen motsatte sig ändring av domen.

Hovrätten konstaterar att det i princip saknar betydelse för bedömningen huruvida en förmån är otillbörlig om den mottagits i tjänsten eller efter dess avslutande. Avgörande är i stället om den grundar sig i ett tjänsteförhållande eller ett vänskapsförhållande. Om en förmån mottagits av någon inom vård- och omsorgssektorn måste det i allmänhet föreligga alldeles speciella omständigheter – i synnerhet om vänskapsförhållandet uppstått under utövandet av uppdraget. 

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att vänskapsförhållandet inleddes innan 69-åringen påbörjade sin tjänst som personlig assistent. Det vänskapsförhållandet som medförde att mannen över huvud taget började arbeta som personlig assistent. Också den skriftliga utredningen i målet ger stöd för att kvinnan framför allt betraktade 69-åringen som en vän.

Mot bakgrund av detta anser domstolen att åklagaren inte har lyckats styrka att 69-åringen inte erhållit testamentsförordnandet på grund av sitt vänskapsförhållande med kvinnan. Åtalet kan därför inte vinna bifall. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Testamentemuta

Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand