Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte diskriminering när ICA-banken nekar kunder mobilt BankID

Nyheter
Publicerad: 2023-11-21 09:32
Lars Arrhenius, Diskrimineringsombudsman. Foto: DJ

Det var inte diskriminering när ICA-banken nekade kunder utan svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka om mobilt BankID.
Det slår Diskrimineringsombudsmannen fast och konstaterar att ICA-bankens villkor inte innebär en överträdelse av förbuden mot direkt eller indirekt diskriminering.
– Samtidigt ser jag det som problematiskt att möjligheten för personer som inte är svenska medborgare att ta del av viktiga samhällstjänster på det här sättet begränsas, och det särskilt med tanke på att allt fler tjänster numer erbjuds och utförs online, säger DO Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Två utländska medborgare anmälde att de till följd av ICA-bankens nya krav, som infördes i januari förra året, inte längre har möjlighet att ansöka om mobilt BankID då de saknar svenskt medborgarskap.

Enligt ICA-bankens nya villkor måste en kund kunna identifiera sig med ett aktivt mobilt BankID, svenskt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polisen samt en mobil enhet med NFC-läsare för att läsa av id-handlingens chip. För åtminstone av av anmälarna har detta inneburit att hen inte kunnat förnya sitt BankID hos ICA-banken.

De nya kraven har av ICA-banken motiverats med att man vill kunna skydda sina kunder från bedrägerier och möta de krav som myndigheter ställer på bankerna. Eftersom banken inte har några fysiska kontor krävs högt ställda krav på ID-handlingar för att säkerställa kundernas identitet.

Problematiskt – men inte diskriminerande

DO har utrett huruvida ICA-bankens villkor utgör diskriminering – och nu slagit fast att så inte är fallet. Även om kraven kan komma att särskilt missgynna personer med annat nationellt eller etniskt ursprung än svenskt anser DO att syftet är berättigat samt att åtgärden i sig är lämplig och nödvändig.

Diskrimineringsombudsmannen ser trots dessa vissa problem.

– Samtidigt ser jag det som problematiskt att möjligheten för personer som inte är svenska medborgare att ta del av viktiga samhällstjänster på det här sättet begränsas, och det särskilt med tanke på att allt fler tjänster numer erbjuds och utförs online. Det gäller inte minst med tanke på att de fysiska bankkontoren blir allt färre, särskilt i glesbygd, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i pressmeddelandet.


Dela sidan:
Skriv ut: