Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Intagna på rättspsyk får inte tala ostört i telefon – JO kritisk

Nyheter
Publicerad: 2023-01-20 11:06

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall då patienterna saknar möjlighet att tala ostört i telefon.
Enligt JO saknas nämligen lagstöd för personalen på kliniken att avlyssna samtal.

JO-anmälan riktade sig mot placeringen av en telefon på en av avdelningarna på Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Enligt anmälan var det nästintill omöjligt att använda telefonen utan att personal eller andra patienter kan höra vad som sägs, vilket försvårar för patienter att ha förtroliga samtal med advokater eller myndigheter.

I ett remissvar till JO uppgav regionstyrelsen att placeringen av telefonen syftar till att ge personalen möjlighet att ha uppsikt över att de patienter som har inskränkningar i sin rätt att använda elektroniska kommunikationsmedel inte ska nyttja telefonen. Regionstyrelsen påpekade också att det finns möjlighet att nyttja personaltelefonen i ett konferenssamtal för den patient som inte vill stå i korridoren – men då krävs att personal sitter med. Enligt regionstyrelsen måste detta ses som en ”proportionerlig avvägning”.

Kliniken kritiseras

I ett färskt beslut konstaterar Justitieombudsmannen att det saknas lagstöd för personalen på kliniken att avlyssna samtal eller på annat sätt ta del av innehåll i samband med att patienterna använder elektronisk kommunikation.

Därför är klinikens rutiner inte förenliga med lagstiftningen – och kliniken kritiseras för detta.


Dela sidan:
Skriv ut: