Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Intagen varnas – försökte dölja misshandel på anstalten

Nyheter
Publicerad: 2023-03-03 12:01
Foto: Jessica Gow / TT

Det går inte att slå fast att den intagne 50-åringen var delaktig i misshandeln av sin cellkamrat. På den övervakningsfilm som finns syns dock hur 50-åringen lämnar cellen i samband med misshandeln och då stänger dörren bakom sig.
Enligt kammarrätten måste det ha skett i syfte att dölja brottet. Det var därför rätt att meddela mannen en varning.

Kriminalvården beslutade i augusti 2022 att inte ändra anstalten Sandviks beslut att meddela en 50-årig intagen en varning.

Som skäl för beslutet angavs att det framgick av en övervakningsfilm att 50-åringen befann sig tillsammans med tre andra i sin cell. Efter några minuter syns 50-åringen och två andra komma ut från cellen. Efter ytterligare någon minut lämnar den sista mannen, 50-åringens rumskamrat, cellen. Det framgår av filmen att kamraten har synliga rodnader och svullnader i ansiktet. 

Mot bakgrund av detta bedömde Kriminalvården att cellkamraten hade misshandlats inne i cellen. Det gick visserligen inte att slå fast att 50-åringen hade deltagit i brottet, men genom att inte slå larm eller ingripa ansågs han ha agerat i strid med regelverket.

Skulle bli nedklassad

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Härnösand. Han pekade på att han avtjänat drygt fem år utan att få en enda varning för våld mot medintagen eller annan misskötsamhet. Han är heller inte dömd för våldsbrott och det var planerat att han skulle bli nedklassad till en annan anstalt en vecka efter det inträffade. Han har velat bli placerad i en egen cell, vilket inte har hörsammats av Kriminalvården. Nu blir han straffad eftersom han har råkat dela rum med någon som har blivit misshandlad.

Förvaltningsrätten hänvisade till fängelseförordningen av vilken det bland annat framgår att de intagna ska visa hänsyn mot medintagna och bidra till att hålla god ordning. 

Domstolen ansåg att den aktuella bestämmelsen inte medför någon allmän skyldighet för intagna att påkalla personal i samband med en våldsincident. Situationen är dock annorlunda när en intagen tillsammans med andra intagna befinner sig i ett begränsat utrymme där en intagen blir utsatt för våld. Den som väljer att passivt närvara i ett sådant sammanhang anses agera i strid med bestämmelsen – och överklagandet avslogs.

Kammarrätten gör samma bedömning

Kammarrätten i Sundsvall konstaterar inledningsvis att 50-åringen inte kan lastas för att han befann sig i cellen från början, eftersom det är hans rum. Av filmen framgår dock att han lämnar cellen i några sekunder för att sedan återvända. 

Genom att stänga dörren i stället för att lämna den öppen anser domstolen att 50-åringen har avsett att dölja misshandeln. Han har inte lämnat någon förklaring till detta. 

Sammantaget anser kammarrätten det har funnits fog för varning. Överklagandet ska därför avlsås. (Blendow Lexnova)

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: