Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Intagen utan telefontillstånd informerades inte om besök

Nyheter
Publicerad: 2021-02-23 10:24

En intagen utan telefontillstånd fick först samma dag veta att han skulle få besök av sin son, och kunde därmed inte förbereda sig eller beställa mat till sonen.
JO vill nu att Kumlaanstalten ser över sina rutiner för hur man underrättar de intagna om kommande besök.

En kvinna vände sig till JO med klagomål på hur hon och hennes son behandlats under två besök på Kumlaanstalten. Enligt kvinnan hade den intagne pappan vid det första tillfället inte informerats om besöket. Eftersom mannen inte har telefontillstånd och kan ringa till henne hade hon inte kunnat meddela honom att hon bokat ett besök.
Vid lunchtid bad hon personalen om mat till den intagne och till sonen men fick beskedet att den intagne själv borde ha beställt mat före besöket. Enligt personalen fick de avbryta besöket om de ville ha mat. Besöket avbröts i förtid eftersom sonen var hungrig.

Vid det andra besökstillfället var den intagne placerad på isoleringen och hade därför inte haft möjlighet att beställa dricka eller snacks från kiosken. Vid ett telefonsamtal ett par dagar tidigare hade en handläggare bekräftat för henne att mat var beställd. Det visade sig dock att det inte hade gjorts någon matbeställning och att den intagne borde ha ordnat detta två dagar i förväg.

”Uppenbar risk för att de intagne inte hinner förbereda sig”

Kriminalvården har i ett yttrande uppgett att det på Kumlaanstalten är den intagne som ansvarar för att hålla sig informerad om besöken, och att detta oftast sker genom att besökaren, som bokar besöken, meddelar den intagne om detta. Personalen underrättar annars den intagne först samma dag som besöket ska ske.

JO konstaterar i sitt beslut att den ordningen förvisso inte strider mot lag eller någon annan bestämmelse, men att anstaltens rutiner ”gör att det finns en uppenbar risk för att den intagne inte hinner förbereda sig inför besöket och inte heller har möjlighet att i tid beställa mat till besöket”.

Enligt JO finns det i detta ärende inte tillräcklig anledning att uttala någon kritik mot Kriminalvården, men ”förordar” Kumlaanstalten att se över sina rutiner för hur man underrättar de intagna om kommande besök – särskilt när det handlar om barn som ska komma på besök.


Dela sidan:
Skriv ut: