Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Intagen nekades advokat vid förhör – Kumla får varning av JO

Nyheter
Publicerad: 2020-03-26 14:18
Foto: Bertil Ericson/TT

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot kriminalvårdsanstalten Kumla för brister i rutinerna vid förhör av intagna.

För snart ett år sedan skickades en anmälan in till JO där en intagen framförde ett klagomål mot en klienthandläggare vid Kriminalvården, anstalten Kumla.

Enligt anmälan ska klienthandläggaren systematiskt nekat intagna att ha ombud närvarande vid förhör i ärenden om varning samt uttalat sig förödmjukande och oförskämt mot intagna.

Vid ett förhör i mitten av juni 2019 framförde den intagne ett önskemål om att få ringa sin advokat så att den skulle kunna närvara vid förhöret via telefon. Klienthandläggaren nekade honom att ringa och sade att ett ombud alltid måste vara på plats enligt Högsta domstolen. Klienthandläggaren har senare inte velat kännas vid uttalandet om Högsta domstolen.

Förklaringen till ändring av förhörsrutiner

Anstalten Kumla har i ett yttrande hänvisat förklarat varför man infört rutinen med att ombud inte får närvara vid telefon vid förhör i ärenden om misskötsamhet. Anledningen är att ett förhör har tidigare spelats in och lagts ut på youtube. Anstalten tog även hänsyn till att ljudinspelningar av förhör kan vara en säkerhetsrisk, framgår det av JO-beslutet.

Vidare uppger anstalten att medarbetare har närvarat vid de förhör som klienthandläggaren haft med den intagne och anstalten har inte fått några indikationer på att handläggaren inte bemöter intagna respektfullt eller professionellt.

Saknas grund för kritik i en del

Jo skriver i sin bedömning att ”Det är olyckligt när en intagen anser sig ha blivit utsatt för dåligt bemötande eller förödmjukande behandling av personal inom kriminalvården”, men konstaterar att den intagnes uppgifter om dåligt bemötande har tillbakavisats av Kriminalvården. 

”Det framstår inte som meningsfullt att försöka utreda frågan ytterligare. Jag får därför konstatera att det saknas grund för kritik i den delen”, skriver JO.

Kumla får en varning

Efter ett längre resonemang kommer JO fram till att ”ett ovillkorligt krav på att ombudet ska närvara på plats kan få till följd att den intagne måste genomföra ett förhör utan sitt ombud. En sådan ordning är enligt min mening inte godtagbar. Anstalten förtjänar därför kritik för bristerna i rutinen”. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.