Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Intagen isolerades i flera månader – på grund av platsbrist

Nyheter
Publicerad: 2023-01-16 10:35

Kumlaanstalten kritiseras av JO för att ha placerat en intagen i avskildhet på grund av platsbrist.
Enligt Justitieombudsmannen är det inte förenligt med varken fängelselagen eller human kriminalvård att hålla en intagen avskild i flera månader till följd av att man inte kan få fram en ny placering.

Den intagne mannen JO-anmälde Kumlaanstalten och uppgav att han hade placerats i avskildhet och inte kunde placeras i gemensamhet då anstalten ansåg att detta kunde medföra en ”verklig och omedelbar fara för hans liv eller hälsa”. Enligt mannen borde anstalten i ett sådant läge göra en polisanmälan – inte placera honom i avskildhet.

Till anmälan bifogade han ett beslut från anstalten där det framgick att han, när han kom till Kumla, placerades i avskildhet i väntan på lämplig placering och att den fortsatta placeringen i avskildhet beslutades då han för närvarande inte kunde placeras i gemenskap då det fanns risk för hans säkerhet av konstellationsskäl. Det framgick också att anstalten hade initierat en förflyttning av mannen då man bedömde det ”utsiktlöst” att få ut honom i gemensamhet – men att beslut senare fattades om att han skulle stanna kvar.

I placeringsunderlaget angavs bland annat att anstalten bedömde att mannen omgående borde flyttas till en annan anstalt eftersom han var i behov av placering i gemensamhet.

Fanns inte plats för placering

I ett remissvar till JO uppgav anstalten bland annat att placeringen av mannen försvårats då han behöver placeras på en så kallad SRI-avdelning på en säkerhetsklass 1-anstalt. Det har dock saknats sådana platser och därmed inte varit möjligt att placera honom i gemensamhet på en normalavdelning. Så fort en SRI-plats blev ledig omplacerades mannen, enligt anstalten.

Anstalten anförde också att man vidtagit åtgärder i syfte att minska de negativa konsekvenserna för mannen. Bland annat hade de erbjudit honom olika samtal, boklån och deltagande i promenader.

Kritiseras av JO

I ett färskt beslut konstaterar JO att avskildsbeslutet har har sin utgångspunkt i den riskbedömning som gjordes, vilket JO inte finner någon anledning att ifrågasätta. Att mannen sedan fortsatt placerades i avskildhet berodde dock på en ansträngd platssituation. I beslutet skriver JO att det inte är acceptabelt att hålla en intagen placerad i avskildhet i månader till följd av att man inte kan få fram en ny placering då det inte är förenligt med varken fängelselagen eller human kriminalvård.

Anstalten kritiseras därför.


Dela sidan:
Skriv ut: