Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inget utköp från börsen men Bonnier News blir majoritetsägare i Readly

Nyheter
Publicerad: 2023-03-09 08:34

Tidnings AB Marieberg och Bonnier News meddelar beslutet att frångå villkoret om acceptnivå och fullfölja budet på Readly International. Nu fullföljer bolaget det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Readly International och blir därmed ägare av 65,8 procent av aktierna.

Den 5 december 2022 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg, ett av Bonnier News Group helägt dotterbolag, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly International att överlåta samtliga aktier i Readly till Bonnier News. Den 26 januari 2023 höjde Bonnier News vederlaget i erbjudandet från 12 kronor till 14,40 kronor kontant per aktie. 

Den 1 februari 2023, meddelade Bonnier News att samtliga nödvändiga godkännanden från myndigheter erhållits, och den 22 februari 2023 meddelades att vederlaget inte skulle höjas ytterligare i erbjudandet. 

Sista chansen

Nu meddelar Bonnier News att bolaget har beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå på 90 procent av aktierna och fullfölja erbjudandet. Bolaget kommer även att förlänga acceptperioden för erbjudandet en sista gång till den 23 mars 2023 för att ge återstående aktieägare i Readly tid att acceptera erbjudandet.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden (som avslutades den 7 mars 2023) uppgår till totalt 24 949 607 aktier i Readly, motsvarande cirka 65,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Readly.

– Vårt slutliga erbjudande om 14,40 kronor per aktie i Readly har sedan tidigare stöd från såväl Readlys största aktieägare som den oberoende budkommittén i Readly. För att skapa en långsiktigt växande och lönsam affär inom digitala magasintjänster krävs fortsatt hög aktivitet inom marknadsföring och därmed stora investeringar samt en kombination av eget innehåll och innehåll från förlagspartners. Vi bedömer därmed att Readly som bolag skulle må bättre i en privatägd miljö där Bonnier News kan bidra med innehåll, marknadsföring och distribution samt fortsatta investeringar i plattformen. Samtidigt bedömer vi att Bonnier News i en roll som majoritetsägare i Readly kan genomföra förändringar som är rätt för bolagets framtid. Vi har därför beslutat att fullfölja erbjudandet och bli ägare till motsvarande 65,8 procent av aktierna, säger Anders Eriksson, verkställande direktör och koncernchef för Bonnier News Group AB.

– För att ge tid åt de kvarstående aktieägarna i Readly att lämna in sina aktier har vi beslutat om en sista förlängning av acceptperioden till och med den 23 mars 2023 och det kommer därefter inte längre vara möjligt att acceptera erbjudandet.

Avtal med tredje part om försäljning

Bonnier News har ingått avtal med Cafeyn Group, med avsikten att Cafeyn ska bli ägare av Readlys icke-nordiska verksamheter, villkorat av att erbjudandet fullföljs. Även om Bonnier News nu beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå och fullfölja erbjudandet vid en lägre acceptnivå, kommer Bonnier News fortsatt arbeta mot att genomföra överlåtelsen av de icke-nordiska verksamheterna till Cafeyn, meddelar bolaget.

Vidare skriver Bonnier News att det är parternas gemensamma ambition och målsättning att överlåtelsen genomförs så snart som möjligt och beroende på omständigheterna kan parterna även komma att söka uppnå det avsedda avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna på annat sätt, vilket exempelvis kan innebära att Cafeyn kan komma att förvärva upp till 100 procent av Bonnier News aktiepost i Readly, samt om så sker, att avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna i stället sker genom en omvänd överlåtelse.

”Bonnier News fortsätter att sträva efter att uppnå ett ägande om mer än 90 procent i Readly och avser därefter initiera tvångsinlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) avseende de återstående aktierna i Readly, samt verka för att aktierna i Readly avnoteras från Nasdaq Stockholm”, skriver bolaget i pressmeddelandet.


Dela sidan:
Skriv ut: