Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Inget stöd i grundlagen för att regeringsbildningen får drivas i långbänk”

Debatt
Publicerad: 2018-10-03 10:56

DEBATT – av Per-Ola Larsson, fd chef för den dåvarande centrala valmyndigheten (Riksskatteverkets valsektion)

 

Talmannen uppdrog den 2 oktober – alltså igår – åt moderatledaren Ulf Kristersson att försöka bilda ny regering. Kristersson ska svara inom två veckor.

Hur rimmar detta med regeringsformens regler om regeringsbildning? 6 kap. 4 § regeringsformen:

”När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt.”

Regeringsformen är tydlig. Talmannens förslag till regeringsbildare ska, utan beredning, läggas direkt på Riksdagens bord. Inom fyra dagar ska Riksdagen rösta om förslaget.

Regeringsbildningen får alltså inte, som bland annat Liberalernas partiledare Jan Björklund menar, pågå hela hösten. Som jag tolkar regeringsformen och propositionen får regeringsbildningen inte drivas i långbänk.

Enligt min mening skulle talmannen idag ha lagt sitt förslag om Ulf Kristersson på Riksdagens bord. Inom fyra dagar skulle Riksdagen ha röstat om förslaget.

Om det avvisas ska talmannen omedelbart kalla partiledarna till nya överläggningar. Sedan de överläggningarna avslutats har talmannen att lägga ett nytt förslag på Riksdagens bord. Inom fyra dagar ska en ny röstning genomföras.

Proceduren upprepas fyra gånger om så behövs. Har Riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, ska förfarandet avbrytas och återupptas först sedan val till riksdagen har hållits (6 kap. 5 § regeringsformen).

Regeringsformen förutsätter alltså att talmannen snabbt klarar ut formalia så att en ny regering hinner förbereda en ny budget, som måste fastställas i god tid före år 2019.

Således måste talmannen omedelbart lägga sitt förslag om regeringsbildare på Riksdagens bord. Om talmannens fjärde förslag fälls ska ett extraval hållas inom tre månader.

Om talmannens  fjärde förslaget fälls kring 1 november ska extravalet hållas i början av februari.

Det är ingen lyckad tidpunkt  för ett val. Valdeltagandet vid ett sådant val kan beräknas till cirka 50 procent. Det enda parti som torde vinna på ett lågt valdeltagande är SD. Partierna bör nog tänka sig för innan de bäddar för en valrörelse strax efter julhelgen.

 

 


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se