Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Inget ökat fokus på målsäganden efter nya lagen”

Nyheter
Publicerad: 2020-02-28 12:11
Foto: Anders Wiklund/TT

Efter snart två år med den så kallade samtyckeslagstiftningen har det som många kritiker varnade för – ett ökat fokus på målsäganden – uteblivit. Samtidigt är det hög tid att få fram ett prejudikat när det gäller frågan om straffskärpning för våldtäkt av normalgraden. Det säger brottmålsadvokaten David Hall.

David Hall, advokatfirman Två Lejon, höll nyligen ett heldagsseminarium vid BG Institute på temat ”den nya sexualbrottslagstiftningen” och hur den har fungerat sedan den trädde i kraft i juli 2018.  

– I praktiken har det inte blivit så stor skillnad. Det är numera möjligt att begå våldtäkt av oaktsamhet. Dessa fall har dock varit relativt få, säger han. 

– Före reformen fanns en oro kring att en lagstiftning byggd på frivillighet skulle öka fokus på målsäganden. Så tycker jag inte det har blivit. 

– Ett av motiven med att införa en lagstiftning som bygger på frivillighet var att man tänkte sig att lagen skulle ha en normerande verkan. Det är för tidigt att säga om så har blivit fallet.

Advokat David Hall

Vad har just oaktsamhetsrekvisitet inneburit?

– Som sagt så har reglerna om oaktsam våldtäkt inte tillämpats i så många fall. Jag skulle tro att det finns under 30 avgöranden sedan lagen infördes. I november förra året fanns det 20 stycken. HD har i målet ”övernattningen” (NJA 2019 s. 668) tolkat de nya bestämmelserna. 

Finns det några problem vid tillämpningen av lagen?

– Problemen i de här ärendena är oftast hänförliga till bevisningen. Det är en svår balansgång med att ha för höga beviskrav så man inte kan döma någon och för låga beviskrav så att oskyldiga riskerar att dömas. 

– Problemet är också möjligen att lagen i mitt tycke har blivit onödigt komplicerad. 

Behövs det några ytterligare prejudikat och hur kan den ”gamla” rättspraxisen tillämpas på den nya lagstiftningen?

– Man kan alltid önska sig fler och tydligare prejudikat. Det som saknas är möjligen ett prejudikat i frågan om reformen skall innebära straffskärpning för våldtäkt av normalgraden. 

– Många av de gamla prejudikaten har fortfarande betydelse eftersom många av begreppen och rekvisiten finns kvar med samma betydelse. 

En av de frågor som har diskuterats mycket är sexbrott som begås via nätet. Vad gäller?

– Våldtäkt kan begås över nätet. Inte sällan filmas övergreppen vilket ofta ger offret en känsla av ytterligare ett övergrepp. Det kan ju dock underlätta i bevisföringen.

Seminariet ”Den nya sexualbrottslagstiftningen” hölls vid BG Institute. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se