Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Ingen tjänar på att vänta – nya personuppgiftsregler kräver agerande i god tid”

Debatt
Publicerad: 2015-10-05 10:37

REPLIK/DEBATT – av Peder Oxhammar, advokat och Johan Strand, jur. kand. vid immaterialrätts- och IT-gruppen på Baker & McKenzie Advokatbyrå

 

I David Frydlingers replik (Dagens Juridik 2015-09-28) till våra arbetsrättskollegors krönika ”PUL-tåget går nu” (Dagens Juridik 2015-09-22) framfördes kritik mot att likna PUL vid ett tåg som går nu. Det påstods även, utan någon tydlig motivering, att en sån liknelse visar på bristande förståelse för personuppgiftsrätten och dess betydelse.

Det är uppskattat att ämnet väcker engagemang. Enligt vår mening är det dock svårt att förstå hur riskmedvetenhet och proaktivitet kan misstas för bristande förståelse. Vi som arbetar med personuppgiftsfrågor inom IT- och kommunikationssektorn tycker därför att det finns anledning att besvara David Frydlingers kritik.

Det är knappast någon som inte är medveten om att personuppgifter utgör väldigt värdefull information. Genom tekniska innovationer blir möjligheterna allt större att omvandla personuppgifter till värde i form av exempelvis ökad effektivisering, försäljning och produktivitet.

Många nya produkter och tjänster, inte minst inom IT-, vård- och fordonsindustrin, bygger på analys och utbyte av personuppgifter. Det råder ingen bristande medvetenhet om detta.

De företag som använder personuppgifter har självklart ett stort ansvar för att effektivisering och ekonomiskt värdeskapande inte sker utan hänsyn till den personliga integriteten.

PUL är mycket riktigt det regelverk som sedan 1998 har reglerat hur avvägningen mellan de intressena ska ske men det är nu dags att också börja blicka framåt. Såväl teknisk utveckling som förändringar i samhället medför att man inte kan slå sig till ro. Situationen idag är långt mer komplex än 1998.

Inom en snar framtid, drygt ett par år om det sker enligt plan, kommer PUL att ersättas med en europeisk dataskyddsförordning. Det kan spontant tyckas vara en lång tid. Om man däremot har insikt i de utmaningar företag ställs inför, inte minst de företag som har verksamhet i mer än ett land, är det uppenbart att ett par år rasar förbi i rask takt.

Att utveckla, anpassa eller köpa in IT-system och genomföra organisatoriska förändringar i en stor organisation sker inte i en handvändning.

Det är inte realistiskt att blunda inför att dataskyddsförordningen kommer kräva ett ändrat förhållningssätt till personuppgiftsfrågor och att strängare sanktioner spelar en stor roll i detta.

Genom kontakten med våra klienter, både svenska och internationella, har vi märkt att det finns ett ökat fokus på personuppgiftshantering men även en viss oro inför nya regler med strängare sanktioner. Sådan oro får inte stå i vägen för fortsatt värdeskapande användning av personuppgifter.

Vi tror starkt på att medvetenhet om de kommande regelförändringarna och att redan nu börja arbeta mer aktivt med personuppgiftsfrågor är det bästa botemedlet mot oro för kostsamma misstag, både moraliska och ekonomiska.

Det är därför vi säger att PUL-tåget går nu. Inte för att PUL är ett nytt regelverk. Inte för att skapa oro. Utan för att den som hoppar på nu får en betydligt behagligare resa framöver.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: