Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ingen HD-prövning för man som dömdes för mordet på Malin

Nyheter
Publicerad: 2022-09-14 13:51
Foto: Johan Nilsson / TT /

Den man som i somras dömdes till fem års fängelse för att 1996 ha mördat 16-åriga Malin i Husum ville ha målet prövat i Högsta Domstolen.
Nu har HD meddelat att det inte blir någon prövning – och Hovrättens dom står därmed fast.

Den då 16-åriga Malin försvann i november 1996 från sin hem i Örnsköldsvik och kom, ett halvår senare, att hittas död i ett skogsområde. Då var hennes armar och ben bundna med tejp, hennes tröja och bakdelen på hennes byxor var uppskurna, gylfen på hennes byxor var uppknäppta och hon saknade trosor. Hon hade dessutom tillfogats upprepade knivstick.

Vid gylfen på byxorna kunde polis säkra en spermafläck, men antalet spermier var för få för att det skulle vara möjligt att via analys få fram en DNA-profil.

Friades i hovrätten

En då 20-årig man kom senare att åtalas för mord och dömdes i tingsrätten till åtta års fängelse.

Hovrätten för Nedre Norrland var dock av en annan uppfattning och bedömde att det inte med tillräcklig grad av säkerhet gick att utesluta att flickan dödats av en alternativ gärningsperson. Så väl åtalet som de anhörigas skadeståndstalan ogillades därför – och den friande domen vann senare laga kraft.

Gamla prover blev nyckelbevisning

Under sommaren 2020 kom det till åklagarens kännedom att Nationellt forensiskt centrum, NFC, tagit hjälp av teknik som inte var tillgänglig 1996 och i en förnyad analys av flickans byxor lyckats säkra en sökbar DNA-profil. Riksåklagaren, RÅ, beslutade efter detta att återuppta förundersökningen mot den tidigare friade mannen.

Högsta domstolen avslog dock i maj 2021 en framställning om att få kroppsbesiktiga mannen, men förundersökningen kunde ändå gå vidare med hjälp av material som säkrats i den ursprungliga mordutredningen. Polisen hade arkiverat hårstrån från mannen som tagits från honom innan kvinnans kropp ens hittats – och på Uppsala universitet påträffades ett blodprov som 2001 skickats dit av Statens kriminaltekniska laboratorium, i syfte att genomföra en DNA-undersökning. Provet hade tagits när mannen var anhållen som skäligen misstänkt för mordet.

HD meddelade resning

NFC har på uppdrag av RÅ genomfört jämförelseanalyser mellan DNA-profilen från spermafläcken och DNA-prover från mannen, som RÅ delgavs i juni 2021. Slutsatsen i undersökningen är att resultaten talar ”extremt starkt” för att dna-spåret på flickans byxor avsatts av mannen, om man bortser från möjligheten att det avsatts av en nära släkting till honom.

I våras beslutade Högsta domstolen också att meddela resning till nackdel för mannen och ge klartecken för en ny prövning i hovrätten avseende mannens skuld.

Döms

I somras dömdes mannen till fem års fängelse för mordet. Hovrätten skrev att att man vid sin bevisvärdering ”fäst avgörande vikt vid ett flertal omständigheter som med varierande styrka talar för mannens skuld. Det handlar om vittnesiakttagelser med mera rörande flickans färd till Husum, fynd från obduktionen och den plats där flickan anträffades, fynd i form av bland annat tejp och viskosfibrer som anträffades vid husrannsakan hos mannen samt det DNA-spår från mannen som säkrats på insidan av flickans byxor”.

Vidare skrev domstolen att man bedömer att ”den samlade styrkan i denna bevisning är sådan att det kan ställas utom rimligt tvivel att mannen är den som har berövat flickan livet”

– Med hänsyn till mannens ungdom vid gärningstillfället och till den långa tid som nu förflutit sedan gärningen, har hovrätten bestämt strafftiden till fem år, sa hovrättspresidenten Agneta Ögren som varit rättens ordförande, i pressmeddelandet.

Hovrätten beslutade också att tingsrättens beslut i skadeståndsfrågan, inklusive vad som där bestämts om ränta, ska fastställas. Det innebär att Malins anhöriga får det skadestånd de yrkat.

”Inte visat hur Malin dog”

I mitten på augusti överklagade den dömde mannen till Högsta domstolen och ville frias från mordåtalet. Hans advokat menade att dna-fynden inte visar varken hur eller av vem Malin mördats. Han var också kritisk till hur Högsta Domstolen uttryckte sig när de meddelade resning – de skrev då att om dagens bevisning funnits vid den tidigare prövningen skulle hans klient sannolikt fällts, en formulering som advokaten menar påverkat Hovrättens denna gång.

Nu har Högsta domstolen fattat sitt beslut – prövningstillstånd meddelas ej. Och därmed står domen på fem års fängelse fast.


Dela sidan:
Skriv ut: