Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ingen HD-prövning av friande hets mot folkgruppdom

Nyheter
Publicerad: 2021-06-10 11:22
Foto: Eric Tagesson

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva hovrättens friande dom avseende hets mot folkgrupp efter NMR-demonstrationen i samband med bokmässan 2017.

Efter demonstrationen, som hölls i samband med bokmässan 2017, kom 14 personer att åtalas för hets mot folkgrupp. Bakgrunden var att de påstods ha spridit meddelanden med nedsättande åsikter om olika folkgrupper med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung.

De åtalade personerna påstods ha begått brottet genom att ”bära enhetlig uniformsliknande klädsel, bära plakat där namngivna personer av judisk härkomst utpekades som kriminella och i ett tal peka ut dessa personer som ansvariga för folkmord på det nordiska folket”. Dessutom använde man sig av kläder och sköldar med NMR:s symbol, Tyrrunan.

Både tings- och hovrätt friade dock samtliga demonstranter för hets mot folkgrupp, men dömde dem för andra brott.

Symbolen ska ha använts av nazister

I början av året överklagade riksåklagaren Petra Lundh den friande domen till Högsta domstolen och yrkade att de 14 personerna skulle dömas även för hets mot folkgrupp. Rå ville att HD skulle pröva om kan anses vara hets mot folkgrupp att bära symbolen tyrrunan på allmän plats under sådana omständigheter som rådde vid demonstrationen.

Enligt riksåklagaren hade åklagaren i målet visat att tyrrunan användes av nazister på 30- och 40-talen och att ”detta är välkänt av både deltagarna i demonstrationståget och av de som överlevt Förintelsen och deras ättlingar”. Det borde, enligt RÅ, också ”ha varit lätt för vem som helst som såg demonstrationen att förstå att de som bar tyrrunan ville sprida ett nazistiskt budskap”.

Friande domen står fast

Nu har dock Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet. Det betyder att hovrättens dom nu vinner laga kraft och de 14 personerna frias helt från åtalet om hets mot folkgrupp.


Dela sidan:
Skriv ut: