Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ingen döms för mordet – men straffet för medhjälp skärps

Nyheter
Publicerad: 2020-01-11 10:58
Två män sköts, varav den ena avled. Foto: Ulf Palm/ TT /

Tre män döms i hovrätten till 16 års fängelse vardera för sin inblandning i en skjutning i Kvarnsveden i Borlänge i januari 2019 där en man dödats och en annan skadats svårt.
Ingen kan dömas som gärningsman, trots att männen i förväg varit införstådda med vad som kunde hända.
Hovrätten skärper dock straffet för männens medhjälpshandlingar med två år.

SOS Alarm tog en kväll i början av januari 2019 emot ett larmsamtal om en skjutning i området Kvarnsveden i Borlänge. På plats påträffades två skottskadade män. En av männen hade träffats i huvudet och hans liv gick inte att rädda. Den andra mannen hade träffats i bröstet och ryggen och bland annat ådragit sig skador i ena lungan, men överlevde.

”Främjat gärningen”

Tre män fälldes senare för medhjälp till mord, mordförsök och grovt vapenbrott, för sitt ansvar i skjutningarna. Männen hade enligt Falu tingsrätt alla främjat gärningen på ett sådant sätt att de kunde dömas för medhjälp, men ingen kunde dömas som gärningsman. Domstolen betonade i sin bedömning att den man som överlevt skjutningen har pekat ut en av de tilltalade som skytt, medan en annan har erkänt att det är han som skjutit.

Tingsrätten konstaterade att erkännandet respektive utpekandet ”förtar varandras värde” och ansåg inte att det var möjligt att slå fast vem som faktiskt avlossat den i målet aktuella revolvern. Domstolen ansåg dock att det var klarlagt att någon av de tre männen skjutit. Samtliga tilltalade har också varit medvetna om att ett vapen togs med till mötet med de båda männen, som avsett att lösa en narkotikarelaterad konflikt. Tingsrätten ansåg att männen måste ha insett att det fanns en ”betydande risk” att revolvern vid mötet skulle kunna komma till dödlig användning – och att de varit likgiltiga inför att denna risk skulle förverkligas. Domstolen pekade här särskilt på att flera skott avlossats och att den ena mannen skjutits på nära håll, medan den andra beskjutits både framifrån på några meters håll och i ryggen.

Uppsåt räckte

Anledningen till att männen inte kunde dömas som gärningsmän var att det inte går att slå fast att någon av dem ”härskat över gärningsförloppet” under skjutningen. Uppsåtet hos männen, som känner varandra väl, räckte dock enligt tingsrätten för att döma dem för medhjälp – eftersom de med sin närvaro på brottsplatsen åtminstone stöttat den som skjutit.

Stora delar av händelseförloppet är oklart, men det ansågs försvårande att en av männen skjutits i huvudet på nära håll. Att den andre mannen skjutits på nära håll och sedan i ryggen när han försökt fly var också det försvårande. Männen dömdes sammantaget till 14 års fängelse vardera samtidigt som två av männen fick tidigare medgiven villkorlig frihet förverkad.

De ålades också att betala närmare 150 000 kronor i skadestånd till den överlevande mannen, och totalt 180 000 kronor till tre anhöriga till mordoffret.

Straffet skärps

Svea hovrätt skärper nu domen mot männen och dömer dem till 16 års fängelse.

Åklagaren har krävt att männen inte bara ska dömas för medhjälp utan som gärningsmän.

Hovrätten anser dock inte att bevisningen räcker för att döma männen för mord och mordförsök genom så kallat medgärningsmannaskap. Domstolen anser, i likhet med tingsrätten, inte att det går att slå fast vem som använt revolvern – utan vem som helst av de tre männen kan ha skjutit trots att en av männen erkänt och också kan knytas till vapnet med DNA-spår.

Att männen varit medvetna om revolvern och vad som skulle kunna hända vid mötet – och utgjort stöd för varandra – räcker inte. ”I avsaknad av närmare utredning om de tilltalades inbördes kontakter före händelsen samt var och ens agerande i samband med att skotten avlossades är det inte tillräckligt utrett att de agerat tillsammans och i samförstånd på det sätt som krävs för att de ska kunna dömas som gärningsmän”, skriver hovrätten. Slutsatsen blir därför att männen bara ska dömas för medhjälp till mord och mordförsök.

”Karaktären av en avrättning”

Det samlade straffvärdet är dock högre än vad tingsrätten har bedömt, menar hovrätten. När det gäller mordet har det handlat om ett skott i huvudet på nära håll – en särskilt hänsynslös gärning som haft ”karaktären av en avrättning”. Mordförsöket har i sin tur resulterat i mycket svåra skador och dödsångest samt bland annat innefattat skott i ryggen på ett offer som försökt fly.

Hovrätten skärper med hänsyn till de försvårande momenten männens påföljd från 14 års fängelse till 16 år.


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se