Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Incestutsatta barn måste ha rätt till samma skydd – oavsett var de bor i Sverige”

Debatt
Publicerad: 2016-11-24 12:26

DEBATT – av Lena Morin, generalsekreterare och grundare av nxtME

 

Barn som utsätts för incest måste få ett bättre skydd av samhället än de får idag. Upptäckten att ett barn utsätts för incest görs oftast av den andra föräldern men i fall efter fall upplever föräldrar till incestutsatta att de inte får någon hjälp alls från samhället.

Vi på nxtME har kommit i kontakt med alltför många mammor som berättar om barns egna ord om övergrepp men som inte har fått hjälp från samhället att stoppa övergreppen.

Idag utsätts ett av fem barn för sexuella övergrepp, enligt den senaste forskningen från Linköpings universitet. Vi på nxtME är upprörda över de höga siffrorna.

Dessutom vill vi uppmärksamma de många domar om egenmäktighet med barn och där barnen har berättat om sexuella övergrepp utan att samhället har ingripit och domen har då handlat om att en av föräldrarna har undanhållit ett barn från den andra föräldern.

Sedan år 2000 har minst en dom om året fallit där den ena föräldern har dömts för att ha gömt ett barn för den andra. På nxtME har vi gått igenom samtliga domar om egenmäktighet med barn och där den ena föräldern har uppgett att skälet har varit att barnet berättat om incest.

År 2014 skärptes dessutom straffet för att inte lämna tillbaka ett barn till den andra vårdnadshavaren, till exempel efter ett helgumgänge eller lov.

Vi har kommit fram till att föräldrar medvetet har gömt ett barn eller flytt med ett barn, som berättat om sexuella övergrepp, som en följd av att föräldern uttömt alla vägar för att skydda barnet, men stött på patrull. Det visar den genomgång av domar som nxtME har gjort.

En av anledningarna till den uppkomna situationen har varit att socialtjänsten antingen har gjort undermåliga utredningar eller inte alls utrett barnets skyddsbehov. Andra anledningar har varit att åklagare har lagt ner förundersökningar om misstänkta sexuella övergrepp, oftast med hänvisningen att bevis har saknats.

Samtidigt är bevis nära på omöjliga att få då små barn har berättat om övergrepp. Det har som många vet, saknats vittnen.

I andra fall behöver inte barnet ha haft sådana skador på kroppen som har kunnat bevisa övergreppen. Skador på småbarn kan ofta saknas helt och hållet, om förövaren har ”lyckats” intala barnet att vara med på de sexuella handlingarna, visar experter inom området.

I sådana fall står utsatta barn helt oskyddade, och förövaren kan fortsätta förgripa sig på barnet, om och om igen. Ingen tror ju på det.

Vi på nxtME anser att det är omöjligt att det enbart skulle vara den ena förälderns ansvar att skydda incestutsatta barn. Socialtjänsten måste använda sig av ett vetenskapligt riskbedömningsverktyg och samarbeta med professionella inom till exempel barn- och ungdomspsykiatrin för att kunna bedöma barns signaler och berättelser om övergrepp.

Myndigheterna i hela Sverige måste agera på samma sätt för att säkerställa samma skydd, oavsett var i landet det utsatta barnet bor.

I sammanhanget måste vi samtidigt berömma de kommuner vars socialtjänst faktiskt har gått in och stöttat utsatta barn och föräldrar. Detta förändrar dock inte det faktum att under de senaste 16 åren finns det åtminstone 14 domar där den ena föräldern har dömts för att ha gömt barnet från den andra föräldern och där orsaken har varit att barnet har berättat om incest. Det blir så gott som en om året.

Om problemet kvarstår kanske dessa fall eskalerar. Under förra året och i år kom tre sådana domar. Vi anser att det är tre för många. Det är en tragedi för alla inblandade, oavsett skuldfrågan.

Socialtjänsten är den enda myndighet som har möjlighet att omhänderta ett barn, trots en friande tings- eller hovrättsdom. De kan omhänderta barnet och placera det hos den skyddande föräldern.

Vi har i dessa granskade fall sett att socialtjänsten inte har använt sig av den möjligheten för att skydda barn. Det måste det bli en ändring på det.

Att en förälder gömmer sitt barn eller tar det utomlands kan inte fortgå. Barn måste få det skydd som det har rätt till enligt FN:s deklaration om barns rättigheter. FN:s 19 paragraf i barnkonventionen: ”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.” Låt det bli så även i Sverige år 2016.

 www.nxtme.com

 


Foto: Rickard Eriksson

 


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se