Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

IMY beslutade om 150 miljoner i sanktionsavgifter under 2020

Nyheter
Publicerad: 2021-02-22 13:07
IMY:S generaldirektör Lena Lindgren Schelin. Foto: IMY

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade under förra året om sanktionsavgifter på sammanlagt 150 miljoner kronor.
Främst handlar det om verksamheter som brutit mot dataskyddsförordningen, GDPR.
Det framgår av myndighetens årsredovisning som i dag överlämnades till regeringen.

– Under året inledde vi 52 tillsynsärenden och avslutade 53. I 15 tillsynsärenden fattade vi beslut om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

IMY tog förra året mot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 3 200 klagomål från enskilda och de har också fattat beslut i över 1 000 ärenden om tillstånd till kamerabevakning.
Man har genom en så kallad riktad insats halverat handläggningstiderna för tillstånd till 6 månader.

– Den exponentiella digitala utvecklingen kommer att leda till nya samhällsnyttiga tjänster, men är samtidigt utmanande ur ett integritetsskyddsperspektiv. Det är centralt att vi är med tidigt i olika sammanhang för att kunna bidra till en långsiktigt hållbar digitalisering där integritetsskydd beaktas och byggs in från början, säger Lena Lindgren Schelin.

Bristande harmonisering i EU

IMY skriver i ett pressmeddelande att näringslivet har vittnat om allt större dataskyddsutmaningar kopplat till bland annat bristande harmonisering mellan medlemsstaterna och oklarheter kring internationella dataflöden.
Också EU-kommissionen har gett uttryck för att kraven på harmonisering bever drivas längre, bland annat när det gäller hanteringen av klagomål. EU-domstolen skärpte också kraven på harmonisering genom det så kallade Schrems II-målet – ett avgörande där frågan om överföringar av personuppgifter till länder utanför EU har ställts på sin spets.

– Ett resultat av harmoniseringen inom EU är att vi kommer att utreda alla klagomål och inleda tillsyn i betydligt högre grad än tidigare. Det blir en omställning för myndigheten, men det kommer att stärka skyddet av den personliga integriteten, säger Lena Lindgren Schelin.


Dela sidan:
Skriv ut: