Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

IMY: Apotea måste informera bättre om sina övervakningskameror

Nyheter
Publicerad: 2023-03-16 09:51
Foto: Trond Reidar Teigen / TT

Det saknas stöd för att Apotea använder kamerabevakning i syfte att arbetsleda och kontrollera personalen i sitt logistikcenter.
Däremot har bolaget överträtt dataskyddsförordningen när man inte lämnat tillräcklig information om vart man kan vända sig för att få mer information om bevakningen.
Det slår Integritetsskyddsmyndigheten fast och förelägger bolaget att rätta till bristerna.

Medier har rapporterat att företaget Apotea bedriver kamerabevakning i sitt logistikcenter i syfte att arbetsleda och kontrollera personalen som arbetar där.

Mot bakgrund av dessa uppgifter beslutade Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, att inleda tillsyn av bolagets kamerabevakning. En tillsyn som nu mynnat ut i ett föreläggande.

Föreläggs att rätta till bristerna

I pressmeddelandet skriver myndigheten att syftet med kamerabevakningen bland annat är att ”hantera incidenter och spåra läkemedel samt att förebygga, förhindra, utreda och upptäcka brott”. Bolaget har till IMY uppgett att bevakningen aldrig används för att varken arbetsleda eller kontrollera anställda samt även understrukit att den är nödvändig för att uppfylla de rättsliga krav som ställs på säker hantering av läkemedel.

IMY har beaktat dessa uppgifter och slår i beslutet fast att Apotea har rätt att kamerabevaka anläggningen. Det finns, enligt IMY, inte heller något stöd för att kamerorna använts i syfte att arbetsleda eller kontrollera det anställda.

Däremot konstateras att bolaget brutit mot dataskyddsförordningen när man inte angett några kontaktuppgifter till bolaget på kamerabevakningsskyltarna och inte heller lämnat ”tillräckligt tydlig information” om vart man kan vända sig för att få mer information. Apotea får därför en reprimand och föreläggs att rätta till dessa brister, skriver IMY i pressmeddelandet.


Dela sidan:
Skriv ut: